หลายหน่วยงานเข้าเยี่ยมผู้ป่วยพิเศษในพื้นที่ห้วยสัตว์ใหญ่

เมื่อวันที่ 19 มิ.ย.62 พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.ประจวบฯ มอบหมายให้ พ.ท.สุภาพ เมืองนก เจ้าหน้าที่ฝ่ายยุทธการส่วนประสานงาน กกล.รส.ประจวบฯ จ.ส.อ.นิติเทพ จิตประสงค์ เจ้าหน้าที่ส่วนประสานงาน กกล.รส.ประจำอำเภอหัวหิน ร่วมกับนางญาระตี เศรษฐบุปผา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นางสุนันทา พิมพ์ไทย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ พ.ต.ต.สุวิทย์ มณีวงษ์ ผบ.ร้อย กก.1 ตำรวจพลร่มค่ายนเรศวร ร.ท.สุชาติ สุขสวัสด์ หน.มว.ลว.ที่ 2 ฉก.จงอางศึก อสม. เข้าเยี่ยมเด็กพิเศษ ในพื้นที่ ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ 2 ราย ได้แก่ น.ส.ศิริยาภรณ์ ทองคล้าย อยู่บ้านเลขที่ 102 หมู่ 3 ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ และ .ด.ช.ณัฐพงษ์ จันทร์อุปถัมภ์ อยู่บ้านเลขที่ 131 หมู่ 6 ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ทั้งนี้บุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทีมสหวิชาชีพ ประกอบไปด้วย ครูนักกายภาพบำบัด ครูนักจิตวิทยา ครูนักกิจกรรมบำบัด ครูการศึกษาพิเศษ ออกพื้นที่นักเรียน บริการที่บ้านหน่วยบริการหัวหิน เพื่อดำเนินงานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ โดยชุมชน ซึ่งจะออกเยี่ยมบ้าน ให้คำปรึกษา แนะนำ มอบคู่มือการฝึกปฏิบัติ การให้ความช่วยเหลือ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียน ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ตลอดทั้งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้จำนวนหนึ่งด้วย.

Visitors: 31,949