ประชาสัมพันธ์เขต 8 ติวเข้มเยาวชนใน 5 จังหวัด

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 20 มิ.ย.2562 ที่ห้องดุสิตา อาคารอากาศคำรณ กองบิน 5 อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายอนุสรณ์ ปานะศุทธะ ผอ.สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 8 กาญจนบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายเยาวชนแกนนำเท่าทันสื่อ “รู้เขา รู้เรา รู้เท่าทันสื่อ” ตามโครงการรณรงค์ใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อ โดยมี นางบุญรัตน์ กองทอง ผอ.ส่วนข่าวและรายการภูมิภาค สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 กล่าวรายงาน และมี น.ส.อรอนงค์ บัวแก้ว ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย(สวท.) จ.ประจวบฯ นายพิทยา คล้ายจำแลง ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัด ตัวแทนเยาวชนและคณาจารย์จากโรงเรียนในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี และสุพรรณบุรี เข้าร่วม นอกจากนี้ยังมี ดร.เมธาวิน สาระยาน ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายสื่อสารองค์กรและประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี เป็นวิทยากรบรรยายในเรื่องพัฒนาการเด็กกับการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และการวิเคราะห์ข่าวลวง และคณะวิทยากรจากกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมให้ความรู้เรื่องการผลิตคลิปออนไลน์ ฝึกการทำคลิปวิดีโอนำเสนอผ่าน youtube และfacebook และการบรรยายเรื่องรู้เท่าทันสื่อบุคคล สู่เน็ตไอดอล โดยนายสิริพัฒนา แสงเดือน หรือบ๊อบบี้ จากเพจสควิซแมน

ด้านนายอนุสรณ์ ปานะศุทธะ ผอ.สำนัก ปชส.เขต 8 กล่าวว่า ปัจจุบันสื่อสังคมออนไลน์เข้ามามีบทบาทอย่างมากในชีวิตประจำวันของคนในยุค 4.0 หากประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและเยาวชน ไม่รู้จักการคิด วิเคราะห์ แยกแยะข้อมูลข่าวสาร ที่มีมากมายหลากหลาย จากแหล่งที่มา ที่แตกต่างกัน อาจทำให้เกิดการส่งต่อข้อมูลข่าวสารที่ไม่ถูกต้อง สร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงได้ หรืออาจตกเป็นเหยื่อของผู้ไม่หวังดี ดังนั้นการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จึงนับว่าเป็นประโยชน์ในการทำให้เด็กและเยาวชนรู้จักการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทัน พร้อมการฝึกฝนทำคลิปวิดีโอที่มีเนื้อหาสร้างสรรค์เผยแพร่ในช่องทางต่างๆ ต่อไป.

บุญมา ลิบลับ...รายงาน

Visitors: 31,949