ชาวบ้านนิคมฯ อ่าวน้อยร่วมกันปลูกป่าอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้

วันที่ 21 มิถุนายน 2562 ที่นิคมสร้างตนเองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับประชาชนหมู่ 14 บ้านทุ่งยาว จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ตามโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ส่วนกลาง ในเขตนิคมสร้างตนเองอ่าวน้อย บ้านทุ่งยาว หมู่ 14 ต.อ่าวน้อย อ.เมือง ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายนิติ ปลั่งศรีสกุล บุตรนายวิชิต ปลั่งศรีสกุล และทีมงานพรรคเพื่อไทย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมสนับสนุนหมวกกันแดดและน้ำดื่มให้กับประชาชนและเด็กนักเรียนที่ร่วมทำกิจกรรม รวมกว่า 150 คน

โครงการดังกล่าว เป็นการปลูกต้นไม้ 1,000 ต้น บนเนื้อที่ประมาณ 3 ไร่ บริเวณทางเข้าหมู่บ้านตามแนวพระราชดำริ บ้านทุ่งยาว ซึ่งนางสาวสุภาภรณ์ นันท์สังข์ ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นางสาวสายไหม เปรมประสิทธิ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 14 บ้านทุ่งยาว ตำบลอ่าวน้อย ได้กล่าวขอบคุณหลายฝ่ายที่มาร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ทั้งผู้นำท้องที่ ประชาชนจิตอาสา คณะครู นักเรียน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และทีมงาน ดร.วิชิต ปลั่งศรีสกุล

จากนั้นนายดิเรก จอมทอง ตัวแทนคณะทำงานพรรคเพื่อไทย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้กล่าวขอบคุณและแสดงความยินดีที่ทีมงานพรรคเพื่อไทย ได้มีส่วนร่วมโครงการปลูกป่าในครั้งนี้ นอกจากเป็นการปลูกป่าใหม่เพื่อทดแทนไม้ที่ล้มตายแล้ว ยังเป็นกิจกรรมที่ปลูกฝังเด็กนักเรียนซึ่งเป็นเยาวชนของชาติ ให้มีจิตสำนึกต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น เช่นเดียวกับผู้แทนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่นำหมวกกันแดดและน้ำดื่มมาแจกในโครงการ ได้กล่าวยินดีที่มีส่วนให้การสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และพร้อมสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่ดีเช่นนี้ตลอดไป.

พันธุ์พงษ์ โพธิ์จินดา...รายงาน

Visitors: 31,949