โรงพยาบาลประจวบฯ ออกหน่วยบริการฟรี

วันที่ 22 มิถุนายน 62 นายแพทย์ศุภชัย ศุภพฤกษ์สกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยนางจิตตานันท์ สุวรรณรัศมี รองผู้อำนวยการภารกิจด้านอำนวยการ นำแพทย์ พยาบาล หน่วยงานสนับสนุนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประจวบฯออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชนที่บริเวณเชิงสะพานสราญวิถี ริมอ่าวประจวบฯ ด้านหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองประจวบฯ แหล่งท่องเที่ยวชื่อดัง เนื่องในโอกาสครบรอบ 64 ปี การก่อตั้งโรงพยาบาลในวันที่ 24 มิถุนายนที่จะถึงนี้ โดยให้บริการฟรี เพื่อตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ประเมินภาวะสุขภาพจิตและวิธีเลิกบุหรี่ บริการให้คำแนะนำให้คำปรึกษาด้านสุขภาพและแพทย์ทางเลือกแก่ประชาชน โดยมีผู้สนใจมารับบริการเป็นจำนวนมาก และจากการประเมินพบว่าประชาชนมีความพึงพอใจการให้บริการในลักษณะดังกล่าวเป็นอย่างมาก เนื่องจากบางรายไม่มีเวลาว่างไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลเพื่อตรวจคัดกรองสุขภาพและอาจมีปัญหาจากการเข้าคิวรอตรวจเป็นเวลานาน ล่าสุดทีมบริการโรงพยาบาลประจวบฯ อยู่ระหว่างการจัดทำแผนเพื่อบริการเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง.

Visitors: 31,949