จัดโรดโชว์เชื่อมโยงธุรกิจการท่องเที่ยวกับอยุธยา

วันที่ 22 มิ.ย.62 ที่โรงแรมเดอะคาวาลิ คาซา รีสอร์ท จ.พระนครศรีอยุธยา นายศุกร์วิบูล ปิ่นนิกร ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายปรีชา ขันธไพรศรี รองนายกเทศมนตรีพระนครศรีอยุธยา นางอรสา อาวุธคม ผอ.ททท.สำนักงานพระนครศรีอยุธยา สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวอยุธยา สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรี และกลุ่มผู้ประกอบการต่างๆ ให้การต้อนรับว่าที่ร้อยตรีกรกฎ โอภาส รอง ผอ.ททท.สำนักงานประจวบฯ นายมนตรี ชูภู่ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน นายศุรอัฐ ณรงค์ฤทธิ์ ประธานหอการค้าจังหวัดประจวบฯ นางวาสนา ศรีกาญจนา นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหิน/ชะอำ และผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม โรงพยาบาล รีสอร์ท ห้างร้าน สวนน้ำและธุรกิจนำเที่ยวของจังหวัดประจวบฯ จำนวน 52 คน ที่เข้าร่วมกิจกรรมเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดประจวบฯ กับผู้ประกอบการและพันธมิตรการท่องเที่ยว จ.พระนครศรีอยุธยา (Business To Business For Sustainable Tourism – B to B FST) เพื่อพบปะเจรจาแลกเปลี่ยนซื้อขายกับตัวแทนบริษัทนำเที่ยว เป็นการกระตุ้นและส่งเสริมการเดินทางของนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่ ทั้งสองจังหวัดให้มากขึ้น ซึ่งได้รับความสนใจจากตัวแทนธุรกิจท่องเที่ยวของ จ.พระนครศรีอยุธยาเป็นอย่างมาก

นางวาสนา ศรีกาญจนา นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหิน - ชะอำ กล่าวว่า จ.ประจวบฯ เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพทางการท่องเที่ยว ทั้ง 8 อำเภอ ซึ่งต่างมีแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ที่น่าสนใจ อย่างไรก็ตามนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมักจะรู้จักอำเภอหัวหิน เนื่องจากมีความพร้อมสูงสุด ทั้งแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ดังนั้นอำเภอหัวหินจึงมีความโดดเด่นและเป็นที่นิยมสูงสุดของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

ด้านนางอรสา อาวุธคม ผอ.ททท.สำนักงานพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่ากิจกรรมเจรจาธุรกิจลักษณะแบบ B2B ในครั้งนี้เป็นเรื่องที่ได้เคยหารือกันไว้ก่อนหน้านี้แล้ว วัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวระหว่างประชาชนของทั้งสองจังหวัดมากขึ้น กล่าวคือเพื่อให้ประชาชนของ จ.พระนครศรีอยุธยา ได้พิจารณาเดินทางไปท่องเที่ยวเพื่อชมทะเลที่สวยงามของประจวบฯ ในขณะที่คาดหวังให้ชาวประจวบฯ ได้เดินทางมาท่องเที่ยวที่พระนครศรีอยุธยา เพื่อชมความเป็น “เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม” ซึ่งถือเป็นจุดแข็งทางการท่องเที่ยวของจังหวัดและจะได้สัมผัสการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเกษตร ซึ่งปัจจุบันกำลังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเพิ่มมากยิ่งขึ้น.

Visitors: 31,949