ทำบัตร ปชช.ถึงบ้านผู้ป่วยติดเตียงและคนชรา

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 25 มิถุนายน 2562 นายปรีดา สุขใจ นายอำเภอทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนและบัตรประชาชน ร่วมนำหน่วยบริการจัดทำบัตรประชาชนเคลื่อนที่ ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ออกให้บริการแก่ผู้ป่วยติดเตียง และคนชรา ในพื้นที่บ้านเหมืองแร่ หมู่ที่ 4 ต.นาหูกวาง อ.ทับสะแก จำนวน 2 ราย โดยทำบัตรประชาชนให้กับนางกำเนิด เปลี่ยนพันธ์ อายุ 59 ปี ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง อยู่บ้านเลขที่ 85 หมู่ 4 ต.นาหูกวาง และนายสุธรรม จิวประเสริฐ อายุ 87 ปี อยู่บ้านเลขที่ 29 หมู่ 4 ต.นาหูกวาง

นายปรีดา สุขใจ นายอำเภอทับสะแก กล่าวว่า ได้ดำเนินการตามนโยบายของกรมการปกครอง ในการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) นอกสถานที่ ตามสถานที่ต่างๆ เช่น บ้าน โรงพยาบาล หรือสถานที่อื่นๆ ตามที่ได้แจ้งความจำนงไว้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยติดเตียง คนชรา หรือผู้พิการที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ ที่มีความจำเป็นต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชนแสดงตนในกรณีเร่งด่วน โดยญาติของผู้ที่จะขอรับบริการ สามารถติดต่อขอรับบริการได้ในวันและเวลาราชการ ผ่าน 3 ช่องทาง โดยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่สำนักงานเขต หรือส่วนบัตรประจำตัวประชาชน สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง หมายเลขโทรศัพท์ 02 - 7917610 ในต่างจังหวัด สามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่ว่าการอำเภอ สำนักงานเทศบาล และศาลาว่าการเมืองพัทยา ทั้งนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนบัตรประจำตัวประชาชน สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง หรือ Call Center 1548.

บุญมา ลิบลับ...รายงาน

Visitors: 31,949