ไอเดียเริ่ด เอายาเสพติดใส่โลงศพ เข้าเตาเผา

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 26 มิ.ย.2562 ที่วัดเกาะหลัก พระอารามหลวง อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ ดร.พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบฯ ในฐานะ ผอ.ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ศอ.ปส.)จังหวัด เป็นประธานเปิดโครงการ 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2562 โดยมีนายธีรพันธ์ นันทกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวรายงาน มี พล.ต.ต.สุรศักดิ์ สุขแสวง ผบก.ภ.ประจวบฯ พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รักษาความมั่นคงภายในจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มพลังมวลชน เจ้าหน้าที่ ปปส.ภาค 7 เจ้าหน้าที่ ศอ.ปส. นักเรียน นักศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม โดยผู้ว่าราชการจังหวัด ได้เปิดงานและอ่านสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก พร้อมนำกล่าวคำปฏิญาณตน เพื่อประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด จากนั้นเจ้าอาวาสวัดเกาะหลัก พระอารามหลวง ประพรมน้ำพระพุทธมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมพิธี

ต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานแถลงข่าวร่วมกับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ในการปราบปรามยาเสพติด ห้วงสัปดาห์วันต่อต้านยาเสพติด และการทำลายของกลางยาเสพติดประจำปี 2562 จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดได้ลั่นกลองปล่อยแถวรถจักรยานยนต์และรถยนต์ เพื่อออกจัดระเบียบสังคม กวาดล้างยาเสพติด และร่วมกิจกรรมการเผาทำลายของกลางยาเสพติด ณ เมรุวัดเกาะหลัก พระอารามหลวง

ด้าน ดร.พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวว่า ปัญหายาเสพติดนับเป็นปัญหาสำคัญของชาติ ที่ส่งผลกระทบต่อความสงบสุขของประชาชน และเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ การที่องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ตั้งแต่ปี 2530 จนถึงปัจจุบัน แสดงให้เห็นว่าประชาคมโลกได้ให้ความสำคัญ และมีเจตนารมณ์แน่วแน่ที่จะร่วมกันในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดตลอดมา สำหรับปี 2562 รัฐบาลได้กำหนดให้หน่วยงานองค์กรภาคีที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ให้กับประชาชน ภายใต้กรอบแนวคิด “มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก”   ให้มีความเข้าใจ และตระหนักถึงการให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในหมู่บ้านและชุมชนของตน ปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน  ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัด ยืนยันและย้ำชัดว่า จะเร่งรัดการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จะเพิ่มความเข้มข้น ทั้งในด้านการป้องกัน ด้านการปราบปราม และด้านการบำบัดรักษา รวมทั้งติดตามอำนวยการ บูรณาการ และประสานการดำเนินงานในทุกๆ ด้าน เพื่อให้การปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลที่เป็นรูปธรรม เพื่อยุติสถานการณ์แพร่ระบาดของยาเสพติด โดยไม่ส่งผลกระทบต่อความสงบสุขของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดประจวบฯ จึงขอให้ทุกท่านได้ผนึกกำลังร่วมแรงร่วมใจกัน และแสดงพลังความสามัคคี ในการต่อสู้กับปัญหายาเสพติดที่เป็นมหันตภัยร้ายของประเทศชาติ โดยการร่วมเป็นหูเป็นตา เฝ้าระวังและต่อสู้กับปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง.

บุญมา  ลิบลับ...รายงาน

Visitors: 31,948