ศูนย์ควบคุมการบินหัวหินปลูกป่า - ปล่อยปลา

วันที่ 27 มิถุนายน 62 นายชุตินธร พงศ์ไพโรจน์ ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการบินหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นำพนักงานศูนย์ควบคุมการบินหัวหิน พนักงานท่าอากาศยานหัวหิน และพนักงานสายการบินแอร์เอเชีย หัวหิน กว่า 40 คน ร่วมกิจกรรม CSR “โครงการนักอนุรักษ์สองมือ หนึ่งใจคืนสู่ธรรมชาติ” ร่วมกันปลูกต้นโป่งแดง ต้นโกงกาง จำนวน 100 ต้น และปล่อยพันธุ์ปลากะพงขาว จำนวน 500 ตัว ที่บริเวณอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ค่ายพระรามหก อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

นายชุตินธร กล่าวว่าการทำกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงถึงการมีส่วนร่วมในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้กลับคืนมาดังเดิม และเพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ทรัพยากรป่าไม้และแหล่งอาหารตามธรรมชาติ ให้มีความอุดมสมบูรณ์ อีกทั้งอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร เป็นแหล่งเรียนรู้ในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงต้องการการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานภายนอกที่สนใจในเรื่องการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อรักษาและพัฒนาระบบนิเวศน์ของธรรมชาติให้อยู่คู่กับประเทศไทยไปอีกนาน.

Visitors: 31,949