ผู้ใจบุญมอบเครื่องมือแพทย์และเงินบริจาคกว่า 2 ล้าน

วันที่  27 มิ.ย.62  ที่ห้องคีรีขันธ์ ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ ดร.พัลลภ สิงหเสนี  ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในงานครบรอบ 64 ปี แห่งการสถาปนาโรงพยาบาลประจวบฯ โดยมี นพ.ศุภชัย ศุภพฤกษ์สกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก หลังเสร็จพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณหน้าอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินและทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 59 รูปแล้ว  ผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบเกียรติบัตรให้แก่บุคคลต้นแบบที่ประกอบคุณงามความดีในวิชาชีพและสังคม จำนวน 13 คน พร้อมรับมอบเครื่องมือแพทย์และเงินบริจาคสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ จากผู้มีจิตศรัทธา รวมเป็นเงิน 2,359,000 บา

หลังจากนั้นนายธีรพันธ์ นันทกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯได้มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล จำนวน 93 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 132,000 บาท

สำหรับกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 64 ปี มีการจัดแสดงนิทรรศการความรู้และนวัตกรรมด้านสุขภาพที่ชั้น 1 และชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก มีการออกหน่วยตรวจคัดกรองโรคและบริการสุขภาพ ให้กับประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ที่บริเวณสะพานสราญวิถี การประชุมวิชาการ เสนอผลงานวิจัยด้านการแพทย์ ปัจจุบันโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ รับผู้ป่วยได้ 278 เตียง มีบุคลากร 769 คน ประกอบด้วยแพทย์ 43 คน ทันตแพทย์ 11 คน เภสัชกร 18 คน พยาบาล 239 คน และเจ้าหน้าที่อื่น 458 คน ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกเฉลี่ยวันละ 1,200 คน.

Visitors: 31,949