ชาวทับสะแกรวมพลัง ปกป้องสถาบันและต่อต้านยาเสพติด

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 ที่หอประชุมอำเภอทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายปรีดา สุขใจ นายอำเภอทับสะแก ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอทับสะแก เป็นประธานเปิดโครงการรวมพลังมวลชนปกป้องสถาบันและต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2562 เนื่องในวันยาเสพติดโลกโดยมี พ.ต.อ.อดุลชัย เผ่าพันธุ์ศร ผกก.สภ.ทับสะแก นายเลียบ อ่อนเอียด ปลัดอาวุโสอำเภอทับสะแก นายบรรจงศักดิ์ โพธิ์ทอง ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง นายจำเนียร อิ่มทั่ว นายก อบต.เขาล้าน นายเชิดชาย สุธรรมารักษ์ สาธารณสุขอำเภอ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครู นักเรียน และภาคประชาชน กว่า 600 คน ร่วมกันเดินรณรงค์จากหอประชุมอำเภอทับสะแก ผ่านเข้าไปในตลาดทับสะแก รวมระยะทางกว่า 2 กิโลเมตร เพื่อเป็นการรณรงค์ การแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้พี่น้องประชาชนและผู้ที่ผ่านไปผ่านมา ทราบถึงพิษภัยของยาเสพติด

ทั้งนี้วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งประเทศไทยได้ถือปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้กำหนดให้มีการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด โดยศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของอำเภอทับสะแก ได้บูรณาการร่วมกับส่วนราชการและภาคเอกชน จัดกิจกรรมการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างครบวงจร มุ่งเน้นดำเนินการตาม 3 มาตรการหลัก ได้แก่ 1. มาตรการด้านการป้องกัน 2. มาตรการด้านการปราบปราม และ 3. มาตรการด้านการบำบัดรักษายาเสพติด รวมถึงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับประชาชน ให้มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงการให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชนของตนเอง ให้ปลอดภัยและห่างไกลจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน.

ณัฐธภพ พันสาย...รายงาน

Visitors: 31,949