SME ประจวบฯ จัดอบรมพัฒนาส่งเสริมการขาย

วันที่ 28 มิถุนายน 2562 ที่ศูนย์โอทอปประจวบคีรีขันธ์ อ.หัวหิน นายตติย อัครวานิชตระกูล ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยนายชานนท์ มหาสิงห์ ที่ปรึกษาโครงการ SME online เปิดการอบรมโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ SME 2562 หลักสูตร ก้าวทัน e-Marketplace โฉมใหม่ เพื่อตลาดออนไลน์ 2019 โดยมีผู้ประกอบการ SME เข้าร่วมอบรมกว่า 40 คน

นายชานนท์ กล่าวว่าสำนักงานส่งเสริมป้องกันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักในการให้การส่งเสริมสนับสนุน และให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ขึ้น เพื่อให้ผู้ประกอบการได้มีโอกาสเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้สะดวก สร้างยอดขายให้ผู้ประกอบการ โดยเข้าไปช่วยเตรียมพร้อมในการนําสินค้าเข้าสู่ตลาดออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นเว็ปไซต์และแอปพลิเคชัน shoppy lazada เป็นต้น ให้ความรู้และให้คำปรึกษาแนะนำในการทำธุรกิจบนตลาดออนไลน์ การจัดกิจกรรมสนับสนุนการขายบนตลาดออนไลน์ เช่น การส่งเสริมการขาย การชำระเงิน การส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้าอย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างเป็นระบบและยกระดับผู้ประกอบการให้มีความรู้ความเข้าใจสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน.

Visitors: 31,949