ซ้อมแผนเหตุไฟไหม้ถังแก๊สระเบิดกลางเมือง

วันที่ 28 มิถุนายน 2562 ที่บริเวณหอนาฬิกา เทศบาลเมืองหัวหิน นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน พร้อมด้วยนายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลเมืองหัวหิน เจ้าหน้าที่เทศกิจเทศบาลเมืองหัวหิน เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.หัวหิน และมูลนิธิสว่างธรรมสถานหัวหิน ร่วมกันฝึกซ้อมแผนและป้องกันการระงับอัคคีภัย ประจำปี 2562 โดยจำลองเหตุการณ์ว่ามีรถยนต์บรรทุกถังนํ้ามัน 200 ลิตร ตกลงบนถนนเพชรเกษม จำนวน 3 ถัง และถังนํ้ามันได้กลิ้งไปกระแทกกับกำแพงวัดหัวหิน แล้วถังเชื้อเพลิงเกิดการระเบิด และมีเพลิงไหม้

นายนพพร กล่าวว่าการฝึกซ้อมแผนฯ ดังกล่าว เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากภัยต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา อีกทั้งเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ในการป้องกันและแก้ไขอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน นอกจากนี้ยังเป็นการบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดศักยภาพ และความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและระงับอัคคีภัยอย่างรวดเร็วและถูกวิธี จะทำให้สามารถเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่สำคัญเป็นการซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัยเพื่อความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของชาวหัวหิน รวมถึงสร้างความมั่นใจให้แก่คนในชุมชน หากมีภัยเกิดขึ้นจริง.

Visitors: 31,949