ทหารเร่งช่วยเหลือเด็กหญิงวัย 12 ปี ซ่อมบ้านที่หลังคารั่ว

รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้ ร.ท.ณัฐดนัย สุขทวี และจ่าสิบเอกไชยา อยู่ชมบุญ เจ้าหน้าที่ส่วนประสานงาน กองกำลังรักษาความสงบจังหวัดประจวบฯ พื้นที่อำเภอปราณบุรี ร่วมกับนางสาวสมจิตร์ ตั้งจิตรวรวงศ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นางสาวรัชนีกร เยาวมาลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังวน นางสาวชัชฎา ภูจ่าปา พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยแสลงพันธ์ นายสุชิน สังข์ทวีสมาชิก อบต.หมู่ 8 ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี นายพรศักดิ์ อินทร์มี ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน อบต.หนองตาแต้ม นายธนพงศ์ นาคเงิน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านวังวน เข้าตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเด็กหญิงกันติชา ศรีเลิศอายุ 12 ปี ที่บ้านเลขที่ 452 หมู่ที่ 8 บ้านวังวน ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี กับนางสุมิตรา เกลี้ยงมลทิน ผู้เป็นมารดา และนายสุเทพ พุกกะหรีด บิดา ซึ่งครอบครัวมีฐานะยากจน บ้านพักที่อาศัยมีสภาพพังหลังคารั่ว หากฝนตกลงมาไม่สามารถหลบฝนได้ ต้องใช้ถุงพลาสติกคอยอุดรูรั่วของหลังคา เพื่อเป็นการบรรเทาน้ำฝนที่ตกลงมา ไม่ให้หยดลงพื้นบ้าน ไม่มีห้องน้ำใช้ ต้องไปอาศัยของเพื่อนบ้านข้างเคียงใช้ชั่วคราว ซึ่งตอนนี้อยากได้รับการช่วยเหลือให้ได้มีบ้านพักอาศัย พออาศัยหลบแดดหลบฝน และมีห้องน้ำที่ถูกสุขลักษณะได้ใช้ในการดำรงชีวิต

เบื้องต้นส่วนประสานงาน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้เตรียมความพร้อมที่จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งเข้าให้ความช่วยเหลือเป็นการด่วน เนื่องจากช่วงระยะนี้ก้าวเข้าสู่ฤดูฝนแล้ว.

พิสิษฐ์ รื่นเกษม...รายงาน

Visitors: 31,949