กอ.รมน.ประจวบฯ จัดพบปะสังสรรค์ขอบคุณสื่อมวลชน

วันที่ 27 มิ.ย.62 ที่ห้องชบานารัง โรงแรมเรือนชบารีสอร์ท ถ.สุขใจ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.) จังหวัดประจวบฯ นำโดย พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.จังหวัด เป็นประธานจัดงานพบปะสังสรรค์กับสื่อมวลชนในพื้นที่และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อประสานความร่วมมือในการปฏิบัติงานร่วมกัน และเป็นการแสดงความขอบคุณที่ได้ปฏิบัติงานและให้ความร่วมมือต่อกันด้วยดีเสมอมา ภายใต้ชื่อโครงการ สื่อมวลชนสัมพันธ์ ปี 62 โดยมีสื่อมวลชนแขนงต่างๆ ทั้งหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ เคเบิ้ลทีวีท้องถิ่น วิทยุ และสื่อออนไลน์ เข้าร่วม และมี พ.ต.อ.ดำรงศักดิ์ ทองงามตระกูล รอง ผบก.ตร.ภ.ประจวบฯ นายยูซบ โต๊ะวัง ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัด นายวสันต์ ไชยทวีวงศ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.)จังหวัด นายอารมณ์ เสียงเพราะ หัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมมวลชน(ศูนย์ฝึกสมานมิตร) นางสุพัตรา ไพฑูรย์ รักษาการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด นายพิชิต สันติเมธากุล อดีตรองนายกเทศมนตรีเมืองประจวบฯ ผู้แทนหน่วยงานมี สำนักงานแรงงานจังหวัด สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานฯ ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง โดยมีเจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จังหวัด ร่วมให้การต้อนรับ

ในงานมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำศาสนา ตัวแทนหน่วยงานที่ทำงานขับเคลื่อนกับ กอ.รมน.จังหวัด และตัวแทนสื่อมวลชน มาแสดงความรู้สึก ข้อเสนอแนะ และชี้แจงทำความเข้าใจในด้านการทำงานของหน่วยงานและองค์กรตนเอง พร้อมเปิดโอกาสให้มีการซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและกล่าวแสดงความรู้สึกถึงความประทับใจ ที่ได้ปฏิบัติงานให้ความร่วมมือระหว่างกันด้วยดีเสมอมา ท่ามกลางบรรยากาศอันชื่นมื่นเป็นกันเอง จากนั้นได้ร่วมรับประทานอาหาร มีการจับแจกรางวัลให้กับสื่อมวลชนเพื่อเป็นการขอบคุณ ก่อนร่วมกันถ่ายภาพเป็นที่ระลึก.

บุญมา ลิบลับ...รายงาน

Visitors: 31,948