“จุรินทร์” จัดทัพ ปชป. คุม 3 กระทรวง

วันที่ 29 มิถุนายน62 ที่โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ทแอนด์วิลล่า หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร อดีตนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ส.ส.และกรรมการบริหารพรรค เข้าร่วมสัมมนาคณะเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พรรคและนำเสนอผลงาน

นายจุรินทร์ กล่าวว่าตั้งใจให้ทุกคนในพรรคเปลี่ยนบรรยากาศ หลังจากผ่านพ้นการเลือกตั้งและขอบคุณทุกคนที่มาร่วมงาน และขอเล่าให้ฟังว่าช่วงเดือนเศษที่ผ่านมา กรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ได้ทำอะไรบ้างและอนาคตวางแผนจะเดินหน้าอย่างไร ขณะนี้กรรมการบริหารพรรคได้เตรียมงานไว้หลายเรื่อง เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมของพรรคให้เดินหน้าต่อไป โดยใช้ 2 แกนหลัก ประกอบด้วยการบริหารจัดการ แกนที่สองดำเนินการในทางการเมือง ทั้งสองแกนต้องทำงานสอดประสานโดยการบริหารจัดการ จะมีคณะกรรมการบริหารพรรค ส่วนด้านการเมือง จะมีคณะกรรมการ 15 ชุด ขับเคลื่อนประสานกับกรรมการบริหารพรรคให้เดินไปข้างหน้า เป็นโครงสร้างใหญ่ของพรรคและสำคัญสูงสุดคือคณะกรรมการยุทธศาสตร์ของพรรค

“ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ของพรรคจะประกอบด้วยหัวหน้าพรรคเป็นประธาน รองหัวหน้าพรรคทุกคน และรองหัวหน้าภาค จะเป็นกรรมการ และประกอบด้วยประธานคณะกรรมการทุกชุด จะร่วมเป็นกรรมการ มีเลขานุการพรรคเป็นเลขาธิการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ทิศทางของพรรคที่จะเดินไปข้างหน้า ช่วงเดือนเศษที่ผ่านมา อย่างน้อยที่สุด ภายใต้สถานการณ์ที่ผ่านมาและปัจจุบัน รวมทั้งที่คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อให้พรรคสามารถเดินต่อไปได้ มั่นใจว่าอุดมการณ์ประชาธิปัตย์ทันสมัยเสมอ อุดมการณ์อย่างน้อย 3 ข้อ ที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ของพรรคได้ตัดสิน ข้อหนึ่งคือต่อไปนี้ ประกาศชัดเจนว่าประชาธิปัตย์จะยืนอยู่บนหลักของระบอบประชาธิปไตย ระบบรัฐสภา อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ไม่ใช่ระบบอื่น ประการที่สอง คือการทำงานเพื่อประชาชนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นจุดแข็ง อีกประการคือนำพรรคไปสู่ความเป็นสถาบันทางการเมืองที่เข้มแข็ง เพื่อพาคนที่เชื่อมั่น ศรัทธากับพรรคประชาธิปัตย์ให้กลับมาเดินเคียงข้างต่อไปในอนาคต” นายจุรินทร์ กล่าว

นายจุรินทร์ กล่าวอีกว่า สำหรับความทันสมัย พรรคประชาธิปัตย์ถึงเวลาที่จำเป็นต้องเปลี่ยน แต่คำว่าเปลี่ยนนั้น ต้องเปลี่ยนอย่างมีวุฒิภาวะ อะไรที่ดีให้คงไว้ แต่อะไรที่ต้องเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยน เพื่อเดินหน้าไปสู่ความทันสมัย สิ่งที่ประชาธิปัตย์จะต้องเปลี่ยนคือบุคลากร จะต้องมีคนรุ่นใหม่ ความคิดทันสมัย เข้ามาร่วมอุดมการณ์มากขึ้น นโยบายต้องทันสมัย ระบบบริหารจัดการต้องทันสมัย ต้องไม่ทันสมัยเฉพาะภาพลักษณ์ รูปแบบ แต่ต้องทันสมัยลึกลงไปถึงเนื้อหา ที่จะสะท้อนสิ่งที่ต้องเดินต่อไปในอนาคต สิ่งที่สังคม ประเทศ จะได้จากพรรค สัปดาห์หน้าตั้งเป้าหมายว่าพรรคจะมีทีมคณะทำงานขับเคลื่อนพรรคให้เกิดผลเป็นจริงในรูปธรรม สะท้อนความทันสมัยของพรรค พรรคจะมีคณะกรรมการขับเคลื่อนทางยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการที่จะรวบรวมความคิดของกรรมการชุดต่างๆ และผลักดันทั้งหมดในเดินหน้าไปสู่ความเป็นรูปธรรม

“ ปัญหาเศรษฐกิจเป็นปัญหาที่เป็นจุดอ่อนของประเทศ และเมื่อพรรคสำรวจตัวเอง จึงทราบว่ามีประสิทธิภาพพอที่จะเข้าไปช่วยเหลือเติมเต็มในด้านนี้ ช่วยผลักดันเศรษฐกิจ อย่างน้อยที่สุดในกลุ่มเกษตรกร กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการ และกลุ่มอื่นๆ ให้ลืมตาอ้าปากและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้ จึงเป็นที่มาว่าทำไมจึงตัดสินใจเลือกกระทรวงเกษตร กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผมมั่นใจว่า ด้วยนโยบายประกันรายได้เกษตรกร ด้วยความรู้ประสบการณ์และด้วยความซื่อสัตย์สุจริต พรรคสามารถเข้าไปช่วยเติมเต็มให้รัฐบาลเดินหน้าไปสู่ความสำเร็จในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศได้” หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าว

ขณะที่นายสาธิต ปิตุเตชะ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ภาคกลาง กล่าวว่าสำหรับ 32 ส.ส. ที่ถูกร้องว่าถือหุ้นสื่อรวมถึงตน เรื่องนี้เรียนตั้งแต่ต้นว่าไม่ได้มีความหนักใจและมีความแตกต่างกับนายธนาธร สำหรับตนเป็นกรณีจดทะเบียนตามแบบฟอร์มมาตรฐานทั่วไป มีวัตถุประสงค์เปิดโอกาสให้ทำสื่อได้ แต่ไม่ได้ประกอบกิจการในด้านสื่อ โดยขออนุญาตในการค้าปูนซีเมนต์ผสมเสร็จ ประกอบการมากว่า 20 ปี

“ ผมและเพื่อน ส.ส. อีก 32 คนไม่มีประเด็นหนักใจ เพียงอาจจะแตกต่างในเรื่องของบรรทัดฐาน เรื่องของศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งที่ จ.สกลนคร ซึ่งมีข้อเท็จจริงที่แตกต่างกัน โดยได้เตรียมเอกสารชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญไว้แล้ว รวมถึงเตรียมคำให้การ ยืนยันการประกอบธุรกิจที่ตนเป็นหุ้นส่วนอยู่ ไม่เคยไปประกอบในด้านกิจการสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่ออื่น” นายสาธิต กล่าว.

Visitors: 31,948