เทศบาลร่อนทองเปิดโครงการพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวัง

วันที่ 2 ก.ค.62 นายปรีดา วิภาสวัชระโยธิน นายกเทศมนตรีตำบลร่อนทอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาเครือข่ายการเฝ้าระวัง ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมี พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.ประจวบคีรีขันธ์, พ.อ.สมพงษ์ อารีพงษ์ หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว กอ.รมน.ประจวบฯ, พ.อ.สุรชัย สังข์แก้ว หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน กอ.รมน.ประจวบฯ และเจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมพิธี โดยมีประชาชนในพื้นที่ ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมโครงการ จำนวน 200 คน ณ ศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง.

พิสิษฐ์ รื่นเกษม...รายงาน

 

Visitors: 31,949