กอ.รมน.ประจวบฯ สร้างบ้านให้เด็กและเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง

วันที่ 2 ก.ค.62  พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.ประจวบฯ ร.ท.ณัฐดนัย  สุขทวี เจ้าหน้าที่ส่วนประสานงาน กกล.รส. อ.ปราณบุรี ร.ท.กิตติศักดิ์  คงกะเรียน มว.รส.ที่ 2 อ.ปราณบุรี จ.ส.อ.ไชยา  อยู่ชมบุญ  เจ้าหน้าที่ส่วนประสานงาน กกล.รส. พื้นที่ อ.สามรัอยยอด ร่วมกับนายกิตติพงศ์  สุขภาคกุล นายอำเภอปราณบุรี  นายมนตรี  เชื้อวงค์สกุล นายก อบต.หนองตาแต้ม  นายทรงพล  ศรีแก้ว ปลัด อบต.หนองตาแต้ม นางสริษา  แสงอุทัย รอง ผอ.สพป. เขต ส2 นางประยูร เอี่ยมอำนวย ผอ.รร.บ้านหนองยิงหมี น.ส.รัชนีกร เยาวมาลย์ ผอ.รร.บ้านวังวน  านายพรศักดิ์  อินทร์มี ผช.นักพัฒนาชุมชน อบต.หนองตาแต้ม นางสาวปาณิสรา ศรีอุทา หัวหน้าฝ้ายสวัสดิการและพัฒนาชุมชน อบต.หนองตาแต้ม นางธัญมณฑ์  ตุ้มสุวรรณ หัวหน้าสำนักปลัด อบต.หนองตาแต้ม นางวรรณี  สองสี นักวิชาการพัฒนาชุมชน (ตัวแทนพัฒนาการจังหวัดประจวบฯ) นายสุชิน สังข์ทวี สมาชิก อบต.หมู่ที่ 8 ต.หนองตาแต้ม นายธนพงค์  นาคเงิน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 บ้านวังวน เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจพร้อมมอบถุงยังชีพ "มูลนิธิพระราหู โครงการใจถึงใจ" โดย ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ประธานที่ปรึกษา ให้กับตัวแทนของนางเรียม โพธิ์ทอง และได้ลงมือสร้างบ้านให้กับเด็กชายพงศ์ศิริ นาคมุข โดยมีจิตอาสามาช่วยทำ

จากนั้น พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.ประจวบฯ มอบหมายให้ พ.ต.ธัชพงศ์ ภู่เต็ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายข่าวส่วนประสานงาน กกล.รส.ประจวบฯ จ.ส.อ.นิติเทพ จิตประสงค์ เจ้าหน้าที่ประสานงาน กกล.รส.ประจำจังหวัด จ.ส.อ.สมพร หงษ์ทอง มว.รส.ที่ 2 (หัวหิน) ร่วมกับนายจรัญ เมืองเทศ ประธานชุมชนบ้านใหม่พัฒนาเข้าเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 2 ราย คือ

1.นางแก่น งามน้อย อายุ 75 ปี  ป่วยเป็นโรคกระดูกเสื่อม หลังจากสามีเสียชีวิตก็มาอาศัยอยู่กับครอบครัวของลูกชาย ท๚ซึ่งเป็นชาวประมง ในซอยชุมชนบ้านใหม่พัฒนา ต.หนองแก อ.หัวหิน 2.นายเติม เฟื่องฟู อายุ 84 ปี ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด ทำให้ร่างกายไม่มีแรง และตามองไม่ค่อยเห็น อยู่บ้านเลขที่ 66/19 ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ อาศัยอยู่กับภรรยา ทั้งสองเลี้ยงชีพด้วยเบี้ยผู้สูงอายุ และเบี้ยผู้พิการของสามี มีลูกสาวซึ่งทำงานก่อสร้าง คอยวิ่งส่งอาหารและมาดูแลเป็นครั้งคราว
     
จากนั้นคณะได้มอบข้าวสารอาหารแห้ง และน้ำดื่มเพื่อกำลังใจให้กับผู้ป่วย และช่วยลดค่าครองชีพ พร้อมทั้งให้กำลังใจให้ผู้ป่วยมีกำลังใจต่อสู้ต่อไป.

Visitors: 31,949