จัดโชว์สินค้าเด่นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงที่ห้างมาร์เก็ต

วันที่ 4 ก.ค.62 นายภิรมย์ นิลทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมคนพอเพียง สู่สังคมวิถีชีวิตพอเพียง หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ที่ลานด้านหน้าศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจ หัวหิน มีนางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายธนนท์ พรรพีภาส นายอำเภอหัวหิน นายอมรเทพ อ่วมมีเพียร ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจ หัวหินและแขกผู้มีเกียรติจำนวนมากให้การต้อนรับ

ด้วยจังหวัดประจวบฯได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดดำเนินงานโครงการส่งเสริมการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้ชื่อ “มหกรรมคนพอเพียง สู่สังคมวิถีชีวิตพอเพียง หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก”  เพื่อส่งเสริมประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานเด่นของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ และส่งเสริมช่องทางการตลาด การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนและสินค้าโอทอป  ของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและของชุมชนท่องเที่ยว Otop นวัตวิถีจากทุกอำเภอ โดยมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่นระดับอำเภอ จำนวน 8 อำเภอๆ ละ 1 บูธ การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน สินค้าโอทอปจากชุมชนท่องเที่ยว Otop นวัตวิถี จำนวน 20 บูธ และจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสตรี กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จำนวน 15 บูธ ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและต่างชาติ เดินเลือกชมซื้อสินค้ากันเป็นจำนวนมาก สำหรับงานดังกล่าวจัดจนถึงวันที่ 7 ก.ค.นี้.

Visitors: 31,949