คนแห่ร่วมปลุกเสกเหรียญหลวงพ่อทวด

วันที่ 6 กรกฎาคม 62 นายธนนท์ พรรพีภาส นายอำเภอหัวหิน พร้อมด้วยปลัดอำเภอ อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แขกผู้มีเกียรติและประชาชนจำนวนมาก ร่วมทำบุญเลี้ยงเพลพระสงฆ์ จำนวน 10 รูป ณ ที่ว่าการอำเภอหัวหิน ริมถนนบายพาสชะอำ - ปราณบุรี ในวาระครบรอบ 70 ปี ของการยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอหัวหิน เมื่อปี พ.ศ.2492 จากนั้นในช่วงบ่าย มีพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคล “เหรียญหลวงปู่ทวด เหยียบน้ำทะเลจืด” รุ่นทรัพย์ทวีคูณ เพื่อนำรายได้ไปปรับปรุงอาคารที่ตั้งและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบที่ว่าการอำเภอหัวหินให้สวยงาม โดยมีพระเกจิอาจารย์ชื่อดัง ร่วมปลุกเสกรวม 11 รูป ได้แก่พระพรหมเวที (หลวงพ่อสุเทพ) เจ้าคณะภาค 15 เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร จ.นครปฐม, พระเทพสิทธิวิมล (หลวงพ่อเอียด) เจ้าคณะจังหวัดประจวบฯ เจ้าอาวาสวัดคลองวาฬ พระอารามหลวง, พระครูนิวิฐมณีวงศ์(หลวงพ่อสะอาด) วัดเขาแก้ว จ.นครสวรรค์, พระภาวนาวิสุทธิโสภณ(หลวงพ่อมหาสุรศักดิ์) เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม เจ้าอาวาสวัดประดู่ อ.อัมพวา, พระครูมนูญศีลสังวร (หลวงพ่อแถม) เจ้าคณะตำบลชะอำ เขต 2 เจ้าอาวาสวัดช้างแทงกระจาด, พระครูวิจิตรธรรมวิภัช (พระมหาบุญเลิศ) เจ้าคณะ อำเภอหัวหิน เจ้าอาวาสวัดบุษยะบรรพต, พระครูอาทรคีรีรักษ์(หลวงพ่อทุม) เจ้าคณะอำเภอปราณบุรี เจ้าอาวาสวัดเขาน้อย, พระครูวิริยาธิการี(หลวงพ่อเปี๊ยก) รองเจ้าคณะอำเภอปราณบุรี เจ้าอาวาสวัดหนองตาแต้ม, พระครูปภัสสรวรพินิจ (หลวงพ่อไพโรจน์) เจ้าคณะตำบลทับใต้ เจ้าอาวาสวัดห้วยมงคล, พระครูวัชรินทรขีลารักษ์ (หลวงพ่อเปี๊ยก) รองเจ้าคณะอำเภอท่ายาง เจ้าอาวาสวัดเขื่อนเพชร และพระครูสุมนธรรมสถิต (หลวงพ่อโส) วัดเขากะโหลก อ.ปราณบุรี

ทั้งนี้บรรยากาศก่อนเริ่มพิธีปลุกเสก ได้มีฝนตกหนัก แต่พอเริ่มพิธี ฝนกลับหยุดลงอย่างน่าอัศจรรย์ใจ สำหรับประชาชนที่สนใจสามารถเช่าบูชา เหรียญหลวงปู่ทวด รุ่นทรัพย์ทวีคูณ ได้ที่นางมนัสนันท์ เจริญพานิช เสมียนตราอำเภอ โทร. 081 - 8598589 นายมนตรี มานิชพงษ์ ปลัดอำเภอ โทร.063 - 9018013 นางสาวดวงใจ สุกสี โทร 083 - 8043389 นางสาวฐิตารีย์ โพธิ์งาม โทร. 082 - 2975182 นายชัยพร ยอดสาลี โทร. 097 - 0467575.

Visitors: 31,949