สคร. 5 เตือนระวังเด็กจมน้ำ

วันที่ 8 ก.ค.62 นายแพทย์สมาน ฟูตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 กล่าวว่า ในช่วงนี้มีฝนตกต่อเนื่องในหลายพื้นที่ อุบัติภัยที่ควรระมัดระวังในช่วงนี้ คือการจมน้ำในเด็ก ของกรมควบคุมโรค พบว่าข้อมูลในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (ปี 2552 - 2561) เฉพาะเดือนกรกฎาคม พบเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี จมน้ำเสียชีวิต รวม 572 ราย โดยในปี 2561 ที่ผ่านมา เดือนกรกฎาคมเดือนเดียว มีเด็กจมน้ำเสียชีวิตถึง 34 ราย และจากการสอบถามข้อมูลเชิงลึกของเด็กที่ชวนกันไปเล่นน้ำ พบว่าเด็กส่วนใหญ่จะรู้สึกคุ้นเคยกับแหล่งน้ำที่ไปเล่น โดยไม่ทราบสภาพใต้น้ำหรือระดับความลึกของน้ำที่เปลี่ยนแปลงไป ภายหลังฝนตกหรือมีน้ำขังเป็นเวลานาน

นายแพทย์สมาน กล่าวอีกว่า ขอให้ชุมชน โรงเรียน ผู้ปกครอง ช่วยกันระมัดระวังและเตือนเด็กๆ เพื่อความปลอดภัยจากการจมน้ำในช่วงหน้าฝน ดังนี้ 1.อย่าเดินหรือวิ่งเล่นใกล้ขอบบ่อ เพราะหน้าฝน พื้นบริเวณขอบบ่อจะนิ่มและมีหญ้าปกคลุม อาจเกิดการลื่นไถลลงน้ำได้ 2.ชุมชนช่วยกันสำรวจแหล่งน้ำเสี่ยง และเฝ้าระวัง จัดทำป้ายเตือน 3.ไม่ลงเล่นน้ำ แม้จะใกล้บ้านหรือที่คุ้นเคย เพราะระดับน้ำ ความแรงของน้ำและพื้นใต้น้ำ มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เนื่องจากฝนที่ตกลงมา 4.ผู้ปกครองที่พาบุตรหลานไปตามแหล่งน้ำ เช่น หาปลา เก็บผัก ไม่ควรปล่อยเด็กให้ลงไปในน้ำตามลำพัง และ 5.ใส่เสื้อชูชีพ เสื้อพยุงตัว หรืออุปกรณ์ลอยน้ำได้อย่างง่าย เช่น แกลลอนพลาสติก คล้องเชือกสะพายแล่งให้เด็กติดตัวไว้เสมอ ทุกครั้งที่ทำกิจกรรมทางน้ำหรืออยู่ใกล้แหล่งน้ำเสี่ยง (ทั้งคนที่ว่ายน้ำเป็นและว่ายน้ำไม่เป็น)
หากประชาชนมีข้อสงสัย สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 032 - 310804 หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422 นายแพทย์สมาน กล่าว.

Visitors: 31,948