ททท.ราชบุรี ทุ่มโปรโมทดึงนักท่องเที่ยวหน้าฝน

วันที่ 8 ก.ค.62 นางสาวสรียา บุญมาก ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานราชบุรี เปิดเผยว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานราชบุรี ได้ร่วมกับ ณ สัทธา อุทยานไทย จัดนำผู้ประกอบการนำเที่ยวจากสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) ทั้งประเภททัวร์ inbound และ domestic จำนวน 70 คน 44 บริษัท เดินทางท่องเที่ยวที่ ณ สัทธา อุทยานไทย จ.ราชบุรี และเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ "วิถีคลอง วิถีไทย ตามรอยเสด็จคลองดำเนิน"เพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวกลุ่มความสนใจพิเศษ ที่อยากจะสัมผัสวิถีชุมชนริมน้ำอย่างใกล้ชิดและอยากเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยว ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยกิจกรรมการนั่งเรือท่องเที่ยวบนเส้นทางวิถีคลองวิถีไทยฯ ซึ่งจัดการโดยชุมชนได้เที่ยวชมบ้านมหาดเล็กเจ็กฮวด ชมตลาดน้ำเหล่าตั๊กลัก พายเรือชมสวนเกษตรแม่ทองหยิบพร้อมทำกิจกรรมช้อนขยะที่พบเห็นในคลอง ทั้งนี้ผู้แทนบริษัทนำเที่ยวส่วนใหญ่ มีการขายโปรแกรมท่องเที่ยวตลาดน้ำดำเนินสะดวกอยู่แล้ว เพราะเป็นตลาดน้ำแห่งแรกของประเทศไทยที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ทั้งในหมู่นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ

สำหรับ ณ สัทธา อุทยานไทย เดิมชื่อ อุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยาม ปรับปรุงโฉมใหม่ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ บุคคลสำคัญ วัฒนธรรมประเพณีไทย นำเสนอโดยใช้สื่อประสมและแอพพลิเคชั่นอำนวยความสะดวก ในการเดินชม นอกจากนั้นนักท่องเที่ยวยังสามารถลงมือทำกิจกรรมเรียนรู้ต่างๆ ด้วยตนเอง เช่น แต่งชุดไทยเดินเที่ยวชมบริเวณ ทำขนมไทย เพ้นท์โอ่งปิดทอง เป็นต้น โดยในช่วง green season จัดโปรโมชั่นพิเศษ ค่าเข้าชมผู้ใหญ่ 120 บาท เด็ก 80 บาท จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2562.

Visitors: 31,949