ธกส.ประจวบคีรีขันธ์ มอบทุนสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 สำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้นายสิทธิชัย พุทธาภิบาล ผู้จัดการ ธกส.สาขากุยบุรี พร้อมพนักงาน ธกส.จังหวัดประจวบฯ ร่วมกันมอบทุนจำนวน 50,000 บาท สนับสนุนโครงการปลูกความรู้ด้านการเกษตร พื่ออาหารกลางวันในโรงเรียน เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านย่านซื่อ อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมี ร.ต.อ.ดำรงศักดิ์ ใสฉิม ครูใหญ่โรงเรียน ตชด.บ้านย่านซื่อ และคณะนักเรียน ร่วมกันรับมอบ มี ร.ท.จตุรัตน์ สอนพรม หัวหน้าชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชน ทื่ 1210 บ้านย่านซื่อ ร่วมเป็นสักขีพยาน

จากนั้น ด.ต.อำนาจ สืบสุทธา ครูโรงเรียน ตชด.บ้านย่านซื่อ และนักเรียน ได้พาคณะเจ้าหน้าที่จาก ธกส.ประจวบคีรีขันธ์ เดินชมสถานที่สำหรับเป็นที่เตรียมวัตถุดิบในโครงการอาหารกลางวัน อาทิ การปลูกข้าวไรท์เบอรี่ การปลูกผักสวนครัว การเลี้ยงไก่พันธุ์เนื้อ พันธุ์ไข่ และการเลี้ยงปลา เป็นต้น

ทั้งนี้ ธ.ก.ส.ได้ดำเนินโครงการทุนอาหารกลางวันในโรงเรียน ต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา 9 ปี โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้าง กิจกรรมทางการเกษตรในทางปฏิบัติ ให้แก่นักเรียนเพื่อนำผลผลิตที่ได้มาจัดทำเป็นอาหารกลางวัน ส่วนที่เหลือนำไปขายเป็นรายได้สมทบทุน แบ่งเบาภาระค่าอาหารกลางวันของผู้ปกครอง อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังให้นักเรียน มีใจรักในอาชีพทางการเกษตร การดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมของธนาคาร ในการพัฒนาชนบท เป็นกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง ธกส. ชุมชน และโรงเรียนในพื้นที่ดำเนินงาน

อีกทั้งในปี 2562 นี้เป็นปีแห่งการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ธกส.จึงได้ดำเนินโครงการดังกล่าวต่อเนื่อง เป็นปีที่ 10 ในชื่อโครงการปลูกความรู้ด้านการเกษตร เพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมุ่งเน้นโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือ พร้อมที่จะดำเนินการเพื่อผลิตอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนได้อย่างยั่งยืน.

พันธุ์พงษ์ โพธิ์จินดา...รายงาน

Visitors: 31,948