จัดโครงการท่องเที่ยวเส้นทางแสวงบุญในมิติ 3 ศาสนา

เมื่อวันที่ 8 ก.ค.2562 นางกฤษณา แผ่แสงจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ เครือข่ายชุมชนคุณธรรม และสื่อมวลชน ร่วมเดินทางในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางแสวงบุญในมิติทางศาสนา กิจกรรมในเส้นทางวัดทางสาย ถ้ำม้าร้อง ชุมชนคุณธรรมบ้านม้าร้อง มัสยิดนูรุ้ลอิมาน และวัดแม่พระฟาติมา เพื่อเข้าเยี่ยมชมศาสนสถาน ทั้ง 3 ศาสนา คือพุทธ อิสลาม คริสต์ โดยมีนางกัลยารัตน์ นิลอ่อน หัวหน้าสำนักงานจังหวัด นางสาวเกศริน ภัทรเปรมเจริญ คลังจังหวัด นางวิภาภรณ์ อังศุยานนท์ ผู้อำนวยการสถานพินิจเด็กและเยาวชนจังหวัด ส่วนราชการ ชุมชนคุณธรรมในแต่ละพื้นที่ ตัวแทนหน่วยงาน เครือข่ายสภาวัฒนธรรมจังหวัด สภาวัฒนธรรมในแต่ละอำเภอ สื่อมวลชนและผู้สนใจ จำนวน 50 คน เข้าร่วม

สถานที่แรกที่เข้าเยี่ยมชม คือวัดทางสาย หรือวัดเขาธงชัย ต.ธงชัย อ.บางสะพาน มีนายธงชัย เพชรสกุลทอง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกรูด ต้อนรับ และรับฟังบรรยายธรรมจากพระครูวินัยธรไมตรี ฐิตปัญโญ เจ้าคณะตำบลแม่รำพึง เจ้าอาวาสวัดทางสาย จากนั้นได้สักการะพระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ และพระพุทธกิติสิริชัย ก่อนเดินทางต่อไปยังถ้ำเขาม้าร้อง บ้านฝ่ายท่า ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน สถานที่จัดพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อทัศนศึกษาบ่อน้ำทิพย์ ซึ่งชาวบ้านเชื่อว่าน้ำในบ่อเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ โดยน้ำในบ่อน้ำทิพย์ภายในถ้ำม้าร้องนี้ ได้ใช้ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่ออัญเชิญนำไปประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 จากนั้นเดินทางไปเยี่ยมชมชุมชนคุณธรรมบ้านม้าร้อง มีนายพินิจ ศรีจันทร์ ประธานสภา อบต.พงศ์ประศาสน์ น.ส.นิลวรรณ์ คชเวช ปลัด อบต.พงศ์ประศาสน์ ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลพงศ์ประศาสน์ ชาวบ้านในชุมชน ให้การต้อนรับ ก่อนร่วมรับประทานอาหารกลางวัน โดยชาวบ้านในชุมชนได้ทำกับข้าวใส่ปิ่นโตมาเลี้ยงคณะอีกด้วย

ต่อมาในช่วงบ่าย ได้เดินทางไปที่มัสยิดนูรุ้ลอิมาน หมู่ 9 บ้านต้นทองหลาง ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน มีนายสุชาติ อดุลฮีม อิหม่ามประจำมัสยิดนูรุ้ลอิมาน และคณะ ต้อนรับ นอกจากนี้มีนายยูซบ โต๊ะวัง ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดประจวบฯ ได้กล่าวบรรยายหลักธรรมทางศาสนาอิสลามให้คณะทั้งหมดได้รับฟังอีกด้วย จากนั้นได้เดินทางไปที่วัดแม่พระฟาติมา แสงอรุณ ต.แสงอรุณ อ.ทับสะแก มีบาทหลวงนที ธีรานุวรรตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอรุณวิทยา และบาทหลวงฤกษ์ชัย ภานุพันธ์ อธิการบ้านกลารา ลำไทร ปทุมธานี ตัวแทนอธิการโบสถ์วัดแม่พระฟาติมา กล่าวบรรยาย ความเป็นมาของโบสถ์แห่งนี้ และกล่าวถึงหลักคำสอนในศาสนาคริสต์

ด้านนางกฤษณา แผ่แสงจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดประจวบฯ กล่าวว่า โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางแสวงบุญในมิติทางศาสนา ทั้ง 3 ศาสนาในครั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา และจัดการแหล่งท่องเที่ยวภายในวัด ศาสนสถาน ชุมชน ได้อย่างเหมาะสมและมีคุณภาพดี สามารถส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในจังหวัด ให้เป็นที่รู้จักในฐานะที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวในมิติทางศาสนาที่สำคัญของประเทศ อีกด้วย.

Visitors: 31,949