Thailand Web Stat Truehits.net

เทศบาลหัวหิน มอบความสุขให้นักเรียนในวันเด็กแห่งชาติ

วันที่ 10 ม.ค.2563 นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาล ส่วนราชการ และคณะครูในสังกัดเทศบาลเมืองหัวหินแต่ละแห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนเทศบาลเขาพิทักษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่า โรงเรียนเทศบาลวัดหนองแก โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย โรงเรียนเทศบาลบ้านตะเกียบ โรงเรียนเทศบาลบ้านสมอโพรง และโรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ให้กับนักเรียนในสังกัด โดยมี ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ผู้ปกครองและนักเรียนให้การต้อนรับ มีการมอบทุนการศึกษา การแสดงของเด็กๆ พร้อมเลี้ยงอาหารเครื่องดื่ม และแจกของขวัญของรางวัลมากมาย ท่ามกลางความดีใจของเด็กๆ เป็นจำนวนมาก

สำหรับงานวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองหัวหินได้จัดกิจกรรมขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ประชาชนเห็นความสำคัญและความต้องการของเด็ก และเพื่อกระตุ้นให้เด็กตระหนักถึงบทบาทอันสำคัญของตนในประเทศ โดยปลูกฝังให้เด็กมีส่วนร่วมในสังคม เตรียมพร้อมให้ตนเองเป็นกำลังของชาติในอนาคต ซึ่งคำขวัญวันเด็ก ปี 2563 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ไว้ว่า “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย”.

Visitors: 221,009