Thailand Web Stat Truehits.net

พายุฝนกระหน่ำบ้านเรือนชาวกุยบุรีพังไปหลายหลัง

วันที่ 3 มิ.ย.2563 พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบฯ พร้อมด้วย พ.ท.เปลี่ยน จันทร์จีน รองหัวหน้ากลุ่มงานกิจการมวลชน กอ.รมน.ประจวบฯ นายอุทัย ขันทอง หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ปภ.) เข้าสำรวจความเสียหายของบ้านเรือนประชาชนที่ถูกพายุลมฝนกระหน่ำ จนทำให้บ้านพักและหลังคาบ้านพังเสียหายหลายหลังคาเรือน ในพื้นที่หมู่ 5 ต.สามกระทาย อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายอัมพร เรืองสว่าง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 ต.สามกระทาย อ.กุยบุรี นำพาสำรวจความเสียหายอาคารบ้านเรือนของลูกบ้าน

จากการสำรวจเบื้องต้น พบว่ามีอาคารบ้านเรือนได้รับความเสียหายบางส่วน กระเบื้องมุงหลังคาบ้านแตกหักปลิวหลุดออก จำนวน 6 หลัง คือบ้านของ น.ส.จำลอง เกตุเตี้ย บ้านเลขที่ 90/3 นายสำเภา เกตุเตี้ย บ้านเลขที่ 91 นายเล็ก ภูสาย บ้านเลขที่ 96 นางวรรณา บุญประเสริฐ บ้านเลขที่ 88 นายนุช พวงเพ็ชร บ้านเลขที่ 210 และบ้านของนางสังวร สดใส บ้านเลขที่ 91/2

ทั้งนี้เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ได้มอบถุงยังชีพเป็นข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำมันพืช น้ำปลา และน้ำดื่ม ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ประธานที่ปรึกษามูลนิธิพระราหู โครงการใจถึงใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน มอบให้ครอบครัวที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้ประสานการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบต่อไป.

พันธ์พงษ์ โพธิ์จินดา...รายงาน

Visitors: 220,988