Thailand Web Stat Truehits.net

กฟภ.มอบเครื่องมือแพทย์ มูลค่า 10 ล้าน ให้ รพ.ประจวบฯ

วันที่ 16 ก.ค.2563 ที่ห้องคีรีขันธ์ ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ ดร.พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานรับมอบเครื่องมือแพทย์ มูลค่า 10 ล้านบาท ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมอบให้กับโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ ตามโครงการ PEA สนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น ให้กับโรงพยาบาลจังหวัด 77 แห่ง รวมมูลค่า 770 ล้านบาท โดยมีนายไพฑูรย์ รัตนากร ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคใต้ จังหวัดเพชรบุรี นายพินิจ เพชรสน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกันเป็นผู้มอบเครื่องมือแพทย์ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด ก่อนส่งมอบต่อให้กับโรงพยาบาลประจวบฯ นำไปใช้ตรวจรักษาผู้ป่วย และมี นพ.ศุภชัย ศุภฤกษ์สกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ พร้อมคณะแพทย์พยาบาล และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมรับมอบ

ทั้งนี้โครงการดังกล่าว เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเพื่อให้โรงพยาบาลจังหวัดได้มีเครื่องมือแพทย์ที่จำเป็น ทันสมัย ไม่ขาดแคลน มีความพร้อมในการให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยได้ทันท่วงทีและครบวงจร ลดขั้นตอน และความล่าช้าในการรักษาผู้ป่วย ทำให้ผู้ป่วยมีโอกาสรอดชีวิต และมีสุขภาพที่ดีขึ้น อีกทั้งเพื่อเป็นการยกระดับ เพิ่มขีดความสามารถในการรักษาให้กับโรงพยาบาล ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติ

โดยโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ได้รับมอบเครื่องมือแพทย์ที่สำคัญ จำนวน 5 รายการ ประกอบด้วย 1.เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่ แบบซีอาร์ม กำลังไม่น้อยกว่า 15 kw ราคา 5,000,000 บาท 2.กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ ชนิดวิดีทัศน์แบบคมชัด พร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ ราคา 2,060,000 บาท (สมทบเงินบำรุง รพ. 60,000 บาท) 3.เครื่องจี้ห้ามเลือด เลาะเนื้อเยื่อ และเชื่อมปิดหลอดเลือด ด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูง ราคา 1,600,000 บาท 4.เครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์กำลังสูง (High power laser therapy) ราคา 900,000 บาท 5.เครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 300 วัตต์ ราคา 500,000 บาท.

Visitors: 204,825