Thailand Web Stat Truehits.net

ไทยเบฟแจกหน้ากากอนามัยแบบผ้าให้ชาวบ้าน 72,000 ชิ้น ป้องกันโควิดระบาดรอบ 2

วันที่ 10 ส.ค.2563 ดร.พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.นิศากร สิงหเสนี นายกเหล่ากาชาดจังหวัด เป็นประธานในพิธีมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า และแอลกอฮอล์ ให้กับนายอำเภอและตัวแทนทั้ง 8 อำเภอ เพื่อนำไปมอบแจกจ่ายให้กับชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ อสม.ในแต่ละท้องที่ นำไปใช้ในการปฏิบัติงานและป้องกันตนเอง เพื่อลดอัตราเสี่ยงป้องกันไม่ให้ติดเชื้อโรคโควิด - 19 จนอาจกลายเป็นโรคระบาดรอบที่ 2

โดยสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า จำนวน 72,000 ชิ้น และเอทิลแอลกอฮอล์ จำนวน 1,600 ขวด เพื่อให้นำไปแจกจ่ายชาวบ้านและผู้ปฏิบัติงาน จากนั้นได้มอบให้แต่ละอำเภอของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อนำไปมอบให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ อสม.ในแต่ละพื้นที่ และแจกจ่ายให้กับชาวบ้านในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อใช้ในการเฝ้าระวังป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากโรคโควิด – 19 โดยแบ่งหน้ากากอนามัยแบบผ้า 9,000 ชิ้น และเอทิลแอลกอฮอล์ จำนวน 200 ขวด ต่อ 1 อำเภอ

ซึ่งสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19 ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในขณะนี้ ผู้ติดเชื้อไวรัสโควิค - 19 จำนวน 17 ราย เท่าเดิม มีการรักษาผู้ป่วยหาย 15 คน ครบ 100 % เสียชีวิต 2 ราย และไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ มา 129 วัน แล้ว.

Visitors: 204,839