Thailand Web Stat Truehits.net

ธกส.เร่งเปิดตลาดอาหารปลอดสารพิษ ให้ครอบคลุมทั้งประจวบฯ

วันที่ 17 สิงหาคม 2563 นายสามารถ เอี่ยมวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับ นายสิทธิชัย พุทธาพิบาล ผู้จัดการ ธ.ก.ส.สาขากุยบุรี นายประกิต ปราณพานิชกิจ ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส.สาขากุยบุรี และนายประพันธ์ แก้วเก็บ ปราชญ์เกษตรอินทรีย์ ซึ่งเป็นผู้จัดการ "ตลาดเกษตรปลอดภัย ธ.ก.ส.Go Green" ณ บริเวณหน้า ธ.ก.ส.สาขากุยบุรี ได้นำอาหารเกษตรที่ปลอดจากการใช้สารเคมี 100 % จากเกษตรกรลูกค้า โครงการ"ครึ่งไร่คลายจน ชุมชนอุดมสุข" ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง มาเปิดจำหน่ายสินค้าทุกวันจันทร์ ที่หน้า ธกส.สาขากุยบุรี เวลา 08.00 - 12.00 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

ธ.ก.ส จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้จัดโครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์อาหาร ปลอดภัย "ตลาดเกษตรปลอดภัย ธ.ก.ส. Go Green" มาตั้งแต่ปี 2562 วัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรลูกค้าของธนาคาร เห็นถึงความสำคัญของการทำเกษตรอินทรีย์ ลดต้นทุนการผลิต เน้นกระบวนการผลิตจากวัสดุจากธรรมชาติ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และยังเป็นการเพิ่มซ่องทางการจำหน่ายให้กับเกษตรกรลูกค้า ตลอดจนส่งเสริมผู้ซื้อให้เห็นความสำคัญในการบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ซึ่งได้รับความพึงพอใจจากผู้ซื้อเป็นอย่างดี อีกทั้งเป็นการดูแลเกษตรกรลูกค้า และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ธนาคารจึงได้มีการเชื่อมโยงเครือข่ายภาคเอกชน ในการจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย หรือเกษตรอินทรีย์อีกหลายแห่ง เช่น ปั้ม ปตท.ชะอำ (ฝั่งเข้ากรุงเทพฯ) จำหน่ายวันเสาร์ - อาทิตย์, ศูนย์ OTOP หัวหิน จำหน่ายทุกวันพฤหัสบดีและวันเสาร์ และจะดำเนินการเปิดตลาดให้ครบทุกสาขา รวม 11 แห่งทั่วทั้งจังหวัด ภายในเตือนกันยายน 2563 นี้

ดังนั้นผู้รักสุขภาพ หรือผู้ป่วยจากโรคภัยต่างๆ สามารถเลือกซื้อเกษตรกรใส่ใจคุณภาพ ภายใต้ตลาด "สินค้าเกษตรปลอดภัย ธกส.Go Green""อุดหนุนสินค้าเกษตรปลอดภัย สร้างกำลังใจให้เกษตรกร" ได้ตามจุดให้บริการต่างๆ ครับ.นน

พันธุ์พงษ์ โพธิ์จินดา...รายงาน

 

Visitors: 204,838