Thailand Web Stat Truehits.net

ประจวบฯ โล่ง ไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด - 19

วันที่ 2 กันยายน 2563 ดร.พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่าขณะนี้ได้สั่งระงับการเข้าออกของบุคคล ตลอดแนวชายแดนไทย - เมียนมา ทั้งช่องทางหลัก คือจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร ต.คลองวาฬ อ.เมืองประจวบฯ และช่องทางธรรมชาติ จำนวน 47 ช่องทาง ที่กระจายในพื้นที่ 8 อำเภอ พร้อมสั่งการให้ จ.อ.แก้ว คงวงศ์ ป้องกันจังหวัด นำรั้วลวดหนามปิดกั้นช่องทางธรรมชาติ และจัดชุดเจ้าหน้าที่ออกลาดตระเวน เฝ้าระวังไม่ให้มีการลักลอบเดินเท้าข้ามแดนเข้ามายังประเทศไทยโดยผิดกฎหมายแต่ยอมรับว่าพื้นที่กว้าง อาจทำให้การดูแลของเจ้าหน้าที่ไม่ทั่วถึง จึงได้กำชับให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน บริเวณชายแดน ร่วมกันจัดเวรยามเฝ้าระวัง

“ขณะที่ด่านสิงขร แม้จะมีการระงับการเข้าออกของบุคคล แต่อนุญาตให้ผู้ประกอบการสามารถนำเข้าส่งออก สินค้าประเภทแห้งได้ ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด โดยกำหนดจุดขนถ่ายสินค้าในพื้นที่แนวสันแดน บริเวณศาลเจ้าพ่อหินกอง ไม่อนุญาตให้ยานพาหนะจากฝั่งเมียนมา เข้ามายังฝั่งไทย และมีเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานของไทยบูรณาการร่วมกัน ในการตรวจสอบสินค้าและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด - 19 อย่างเข้มงวด”

ดร.พัลลภ กล่าวอีกว่า สำหรับการปิดโรงเรียนระดับประถมสองแห่ง ในพื้นที่ ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ และ ต.บึงนคร อ.หัวหิน ตั้งแต่วันที่ 1 - 7 กันยายน 63 ว่า เนื่องจากพบว่ามีผู้ปกครองเด็กนักเรียนชาติพันธุ์ ลักลอบเดินเท้าข้ามไปยังฝั่งเมียนมาและกลับเข้ามาประเทศไทย ดังนั้นจึงต้องปิดโรงเรียนชั่วคราว และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค และได้คัดกรองบุคคลกลุ่มชาติพันธุ์ที่เดินทางข้ามไปฝั่งเมียนมา พบว่ามีจำนวน 5 ราย มีการเก็บตัวอย่างไปตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด 19 แล้ว แต่ไม่พบผู้ติดเชื้อ

ด้านจ่าเอกแก้ว คงวงษ์ ป้องกันจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด - 19 ระยะที่ 2 ในประเทศเมียนมา ที่รัฐยะไข่ ส่งผลให้รัฐบาลมีมาตรการคุมเข้มด่านชายแดนทั่วประเทศ เพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิดจากชาวเมียนมา ล่าสุดที่จุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร หมู่ 6 บ้านด่านสิงขร ต.คลองวาฬ อ.เมืองประจวบฯ ได้กำหนดสถานที่ขนถ่ายสินค้านำเข้าส่งออกที่บริเวณหน้าศาลเจ้าพ่อหินกอง จุดผ่านแดนหน้าจุดตรวจด่านสิงขร โดยมีรถบรรทุกจากประเทศเมียนมา จอดรอเพื่อขนถ่ายสินค้า โดยไม่อนุญาตให้บุคคลหรือยานหานะของเมียนมาเข้ามาในฝั่งไทย และต้องถ่ายสินค้ามายังรถบรรทุกของผู้ประกอบการไทยโดยใช้แรงงานคนไทยเท่านั้น และเมื่อผ่านไม้กั้น เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะทำการคัดกรองด้วยการวัดอุณหภูมิ ลงลายมือบันทึกชื่อเข้าออก นอกจากนี้แรงงานขนถ่ายสินค้า ต้องสวมหน้ากากอนามัยและรองเท้าบู๊ททุกราย ส่วนรถบรรทุกสินค้าเมื่อมีการถ่ายสินค้าเสร็จแล้วผ่านแดน เจ้าหน้าที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อที่ล้อรถทุกคัน

“มาตรการผ่อนปรนให้มีการอนุญาตขนส่งสินค้าเฉพาะของแห้ง โดยมีหน่วยงานชายแดน ประกอบด้วย ตรวจคนเข้าเมือง กองร้อยอาสารักษาดินแดน ตชด.146 ทหารหน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ เกษตร และสาธารณสุข ร่วมตรวจสินค้าที่ขออนุญาตนำเข้าประเทศ ซึ่งพบว่าปริมาณการนำเข้าส่งออกสินค้าลดลงกว่าร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับช่วงก่อนมีสถานการณ์โควิด - 19 ขณะที่ฝ่ายความมั่นคงได้นำรั้วลวดหนามปิดบริเวณช่องทางธรรมชาติ จำนวน 34 จุด ตามแนวชายแดนทั่วจังหวัด เพื่อป้องกันการลักลอบเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมายของแรงงานชาวเมียนมา เนื่องจากจุดผ่อนปรนด่านสิงขร ห่างจากชุมชนบ้านมูด่อง เพียง 3 กิโลเมตร” จ่าเอกแก้ว กล่าว.

Visitors: 204,809