Thailand Web Stat Truehits.net

นักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า พบ ชาวบ้าน อบต.บึงนคร หัวหิน ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้

วันที่ 26 กันยายน 2563 คณะนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า นำโดยนายสมเกียรติ กอไพศาล ได้เข้าพบชาวบ้านตำบลบึงนคร อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนในวิถีชีวิตประจำวัน มีนายศึกฤทธิ์ เต็มฟอม นายก อบต.บึงนคร และผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้าน ร่วมกันนำเสนอปัญหาที่ผ่านมา ว่าตำบลบึงนคร อยู่ในเขตอำเภอหัวหิน ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันดับต้นๆ ของไทย ใครจะเชื่อว่าไม่มีไฟฟ้าใช้

นายศึกฤทธิ์กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนครนี้ มี 12 หมู่บ้าน มีบ้านเรือน 2,307 ครอบครัว รวมประชากร 5,007 คน แต่ไม่มีไฟฟ้าใช้เป็นแสงสว่าง ทุกหมู่บ้าน เนื่องจากที่ผ่านมาตนได้ยื่นขอให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้ามาขยายเขต ในงบประมาณที่การไฟฟ้าฯ มีอยู่ 40 ล้านบาท แต่ศูนย์การทหารค่ายธนะรัชต์ (ปราณบุรี) ไม่อนุญาต โดยอ้างว่าอยู่ในเขตพื้นที่ความปลอดทางทหาร ที่มีเอาไว้ใช้ฝึกและความมั่นคง

โดยที่เรื่องนี้มีการนำเข้าร้องเรียนในที่ประชุมกับทหาร ฝ่ายปกครอง และร้องเรียนถึงถวายฎีกา และแม้แต่องคมนตรี ก็เคยมาตรวจดูความเดือดร้อนของชาวบ้าน ขณะนี้ 30 ปีแล้ว อบต.บึงนคร ก็ยังไม่มีไฟฟ้าเข้ามายังหมู่บ้าน ในตำบล ซึ่งในแต่ละหมู่บ้าน ตำบลนั้นก็มี โรงเรียน วัด อนามัย แต่เมื่อไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ในชีวิตประจำวัน ก็ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ โดยเฉพาะด้านการเรียนการสอนการสอนของครู นักเรียนที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์สอน ตามที่กระทรวงกำหนด ก็ใช้งานไม่สะดวก แม้กระทั่ง อบต.เอง ทั้งการเก็บข้อมูลยารักษาโรคของผู้ป่วยที่มาใช้บริการอนามัยด้วย จึงมีหน่วยงานราชการ นำเอาพลังงานแสงอาทิตย์มาให้ใช้ แต่คุณภาพต่ำ เกิดความเสียหายเก็บพลังไฟฟ้าไม่ได้ จึงทำให้แต่ละหมู่บ้าน แต่ละครัวเรือนต้องจัดหาพลังงานไฟฟ้าใช้กันเอง รวมทั้งตะเกียงด้วย

นายศึกฤทธิ์ ยังกล่าวอีกว่า นอกจากปัญหากระแสไฟฟ้าแล้วยังมีระบบน้ำประปา เนื่องจากทุกๆ บ้านทำการเกษตร แต่ระบบน้ำยังไม่มี ส่งผลกระทบกับชาวบ้านเป็นอย่างยิ่ง จึงขอให้คณะนักศึกษา นำเรื่องที่ได้รับ ส่งให้ฝ่ายภาครัฐมาดำเนินการช่วยเหลือให้ด้วย เพราะ 30 กว่าปีแล้วที่เดือดร้อนกัน

ด้านนายสมเกียรติ กล่าวว่าจะรวบรวมเรื่องที่ชาวบึงนครได้รับผลกระทบ ประสานไปยังทหาร และส่วนราชการ ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมานี้จะแก้ไขร่วมกันอย่างไรเพื่อให้ทุกอย่างลงตัว เพื่อให้ชาวบ้านไม่เดือดร้อน และเรื่องนี้กระทรวงมหาดไทย จะต้องเข้ามาร่วมด้วยช่วยกัน เพราะพื้นที่นี้ใหญ่ขึ้นจากหมู่บ้าน ตำบล และเป็น อบต.แล้ว.

Visitors: 221,014