Thailand Web Stat Truehits.net

ผู้ว่าฯ ประจวบฯ ประสานแขวงทางหลวงและ ปภ.เขต 4 เฝ้าระวังน้ำท่วมถนนเพชรเกษม ที่บางสะพาน

วันที่ 30 กันยายน 2563 ดร.พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่าในช่วงฤดูฝนที่ใกล้จะมาถึง โดยเฉพาะช่วงเดือนตุลาคมและพฤศจิกายนของทุกปี จังหวัดประจวบฯ มักประสบปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ อ.บางสะพาน โดยมีน้ำไหลบ่าจากเทือกเขาตะนาวศรี ไหลผ่านถนนเพชรเกษม เส้นทางหลักขึ้นล่อง 14 จังหวัดภาคใต้ บริเวณสะพานวังยาว ช่วงกิโลเมตรที่ 386 เขตเทศบาลตำบลร่อนทอง รวมทั้งสะพานที่บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ 1 ต.ชัยเกษม ระหว่างกิโลเมตรที่ 365 จะมีปัญหาในลักษณะเดียวกัน หากมีปัญหาสะพานชำรุดเหมือนในอดีต จะทำให้การเดินทางของประชาชนและการขนส่งสินค้าเพื่อเชื่อมโยงจังหวัดในภาคใต้กับภาคกลาง ถูกตัดขาด ส่งผลกับเศรษฐกิจของประเทศ

ดร.พัลลภ กล่าวต่อว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ได้ขอความร่วมมือแขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 4 นำเครื่องจักรเตรียมพร้อม หากมีเศษวัสดุหรือวัชพืชขัดขวางทางน้ำ ก็สามารถทำงานได้ทันทีตลอด 24 ชั่วโมง ขณะที่สะพานวังยาว มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด รายการสถานการณ์น้ำระบบเรียลไทม์ 24 ชั่วโมง ส่วนปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำทุกแห่งในจังหวัด ยังรับมวลน้ำรวมได้อีกกว่า 300 ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่พายุโนอึล ทำให้มีน้ำไหลเข้าอ่าง 24 ล้านลูกบาศก์เมตร ส่งผลดีกับการสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง

ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวอีกว่า จากการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ได้กำหนดประเด็นกลุ่มปัญหาที่เป็นความเดือดร้อน หรือความจำเป็นเร่งด่วนของจังหวัด และแนวทางการบูรณาการการทำงานร่วมกัน การระดมทรัพยากรของภาคส่วนต่างๆ ใช้ในการแก้ปัญหาจากการก่อสร้างกำแพงหินทิ้ง ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณชายหาดทุ่งประดู่ หมู่ 2 ต.ทับสะแก การดำเนินการปัจจุบัน กรมเจ้าท่าได้จัดหาผู้รับจ้างรายใหม่ เพื่อดำเนินการก่อสร้างงานส่วนที่เหลือ เพื่อป้องกันผลกระทบจากกัดเซาะชายหาดในระยะยาวแล้ว.

พิสิษฐ์ รื่นเกษม....รายงาน

Visitors: 221,012