Thailand Web Stat Truehits.net

ทหารจงอางศึกคุมเข้มชายแดน หลังมะริด มีพระติดโควิดจากย่างกุ้ง

วันที่ 5 ต.ค.2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พ.อ.ธีรยุทธฑ์ เส้งรอด รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก กองกำลังสุรสีห์ ได้มอบหมายให้ ร.อ.ดำรงค์ วาลมูลตรี นายทหารยุทธการหน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจังหวัด ปลัดอำเภอเมืองฯ ตำรวจตระเวนชายแดน กก.ตชด.ที่ 14 ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน(ชรบ.) และผู้นำชุมชนในพื้นที่ ร่วมกันทำการตรวจแนวลวดหนาม พร้อมทั้งปรับปรุงเสริมความมั่นคง ให้สามารถสกัดกั้นการหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายของบุคคลต่างด้าว พร้อมทั้งตั้งแหล่งข่าวเพื่อช่วยเป็นหูเป็นตาและประชาสัมพันธ์ รวมถึงช่วยแจ้งข่าวสารให้กับเจ้าหน้าที่ บริเวณช่องทางธรรมชาติ ช่องทางวังเป้า, ช่องทางพุตะแบก, ช่องทางเขาหลัก, ช่องทางสองแกลลอน ได้ลาดตระเวนตรวจสอบป้องกันการลักลอบเปิดช่องทางใหม่ ซึ่งทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือร่วมใจกันสกัดกั้นไม่ให้โรคโควิด - 19 ระบาดข้ามแดนเข้ามายังประเทศไทยของเราได้

ทั้งนี้จังหวัดมะริด ภูมิภาคตะนาวศรี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา มีพื้นที่ชายแดนติดกับ 8 อำเภอของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และอยู่ห่างจากชายแดนไทย เพียง 180 กิโลเมตร ขณะนี้มียอดสะสมผู้ติดเชื้อโควิด - 19 เพิ่มอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นคณะกรรมการป้องกันโควิด - 19 ภาคตะนาวศรีหรือภาคใต้ของประเทศเมียนมา ได้สั่งการให้ อ.ตะนาวศรี จ.มะริด ตั้งจุดตรวจคัดกรองโควิด ที่สะพานตะนาวศรีแห่งใหม่ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคก่อนระบาดเข้าพื้นที่ อ.ตะนาวศรี และ จ.เกาะสอง โดยการตั้งจุดตรวจคัดกรองหน่วยงานรัฐกำชับเจ้าหน้าที่ให้ตรวจเป็นพิเศษ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวและประชาชนที่เดินทางมาจากรัฐอาระกันและภาคย่างกุ้ง จะต้องมีหนังสือท่องเที่ยวและใบรับรองการตรวจโรค หากไม่มีหนังสือรับรอง จะไม่อนุญาตให้เดินทางผ่านจุดคัดกรอง สำหรับประชาชนในพื้นที่หากจะเดินทางออกนอกเขต อ.ตะนาวศรี จะต้องขอหนังสือรับรองจากนายอำเภอเท่านั้น

ขณะที่ ดร.พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า ได้สั่งการให้ทุกอำเภอบูรณาการ การทำงาน เน้นพื้นที่แนวชายแดน พื้นที่ชายแดนและพื้นที่ตอนในอย่างเข้มงวด มีการตั้งจุดสกัดมากกว่า 20 จุด ปิดช่องทางธรรมชาติแล้วมากกว่า 40 จุด ขณะที่การป้องกันด้านสาธารณสุข มีการสุ่มตรวจเชื้อประชาชนที่อาศัยในพื้นที่แนวชายแดนอำเภอละ 50 ตัวอย่าง รวม 400 ตัวอย่าง ผลการสุ่มตรวจไม่พบเชื้อ สำหรับจุดขนถ่ายสินค้าที่จุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร ต.คลองวาฬ อ.เมืองฯ ขณะนี้อนุญาตให้ขนถ่ายสินค้าแห้งที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีพเท่านั้น โดยให้คนขับรถและผู้ติดตามเข้าพื้นที่ได้เพียงสองคน สำหรับผู้ขนถ่ายสินค้าจะต้องเป็นคนไทยและมีการฉีดยาฆ่าเชื้อต่อเนื่อง

นายสมเกียรติ เอ่าจี่มิด ผู้ประกอบการท่องเที่ยวและผู้ประกอบการค้าอาหารทะเล จ.มะริด ประเทศเมียนมา กล่าวว่า ขณะนี้สถิติผู้ติดเชื้อโควิด – 19 ในมณฑลตะนาวศรี มีผู้ติดเชื้อเพิ่มใน จ.ทวาย 2 ราย มีประวัติเดินทางกลับมาจากย่างกุ้ง ทำให้มีผู้ติดเชื้อสะสมในจังหวัด 18 ราย รักษาหาย 2 ราย ผู้ป่วยปัจจุบัน 16 ราย มีผู้ติดเชื้อเพิ่มใน อ.ปะล้อ จ.มะริด 41 ราย เป็นพระสงฆ์ 39 รูป ฆราวาส 1 ราย พยาบาลที่ดูแลคณะสงฆ์ 1 ราย โดยคณะสงฆ์ 76 รูปเดินทางกลับมาจากย่างกุ้ง เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 จากนั้นได้กักตัวที่ อ.ปะล้อ เป็นเขตรอยต่อมะริด - ทวาย ทำให้มีผู้ติดเชื้อสะสมใน จ.มะริด 66 ราย รักษาหาย 9 ราย ผู้ป่วยปัจจุบัน 57 ราย สำหรับผู้ถูกกักตัวเฝ้าดูอาการในสถานกักตัวของรัฐ จ.ทวาย 296 ราย จ.มะริด 169 ราย และ จ.เกาะสอง 136 ราย ผู้ถูกกักตัวเฝ้าดูอาการในโรงแรม จ.ทวาย 105 ราย จ.มะริด 5 ราย และ จ.เกาะสอง 322 ราย โดยมีสถานกักตัวใน จ.ทวาย 130 แห่ง จ.มะริด 194 แห่ง และ จ.เกาะสอง 40 แห่ง รวมในภาคตะนาวศรี 364 แห่ง.

Visitors: 220,977