Thailand Web Stat Truehits.net

ชาวประจวบฯ ปลูกต้นสาละ - เฟื่องฟ้า ทางขึ้นเขาช่องกระจก รำลึก ร.9 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

เมื่อคืนวันที่ 11 ต.ค.2563 ที่ผ่านมา นายชาญวิทย์ อุณหสุทธิยานนท์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับประชาชนจิตอาสาชาวประจวบฯ ร่วมกันปลูกต้นเฟื่องฟ้าหลากสี จำนวน 99 ต้น และต้นสาละ ซึ่งเป็นต้นไม้ในพุทธกาล จำนวน 2 ต้น บริเวณบนยอดเขาด้านข้างบันไดทางขึ้นเขาช่องกระจก เพื่อสร้างความร่มรื่น และความสวยงามให้กับภูเขา เมื่อมีนักท่องเที่ยวเดินทางขึ้นมาสักการะพระพุทธมงคลคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นพระประจำจังหวัด และพระบรมสารีริกธาตุ บนยอดเขาช่องกระจก ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้เสด็จพระราชดำเนินขึ้นมาบรรจุไว้ในยอดพระเจดีย์บนยอดเขา เพื่อให้ชาวประจวบฯ และนักท่องเที่ยวได้สักการะบูชาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ โดยมีนายคมสัน เจริญอาจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานนำประชาชนจิตอาสา ร่วมกันปลูก ท่ามกลางบรรยากาศที่มืดสลัวและมีสายฝนที่โปรยปรายลงมาตลอดเวลา และมีนายกิตติพงศ์ สุขภาคกุล ปลัดจังหวัด นายวิชิต ปลั่งศรีสกุล อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทย นางกฤษณา แผ่แสงจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนจิตอาสาชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมกิจกรรม

นายชาญวิทย์ อุณหสุทธิยานนท์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด กล่าวว่า สภาวัฒนธรรมจังหวัดประจวบฯได้ร่วมกับประชาชนจิตอาสาชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้บนยอดเขาช่องกระจก เพื่อสร้างความร่มรื่น สร้างความสวยงามให้กับยอดเขา โดยเฉพาะบริเวณบันไดทางขึ้นเขาช่องกระจก อีกทั้งเพื่อเป็นการร่วมระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต วันที่ 13 ต.ค.2563 ที่จะถึงนี้ ซึ่งเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2501 พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ในพระเจดีย์บนยอดเขา และทรงปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ ไว้ให้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจกับชาวประจวบฯ อีกทั้งต้นไม้ที่ปลูกในวันนี้เป็นต้นไม้ที่มีดอกสวยงาม เช่น ต้นสาละ และต้นเฟื่องฟ้า โดยเฉพาะต้นสาละ เป็นต้นไม้ในพุทธกาล นอกจากนี้ต้นเฟื่องฟ้าที่ปลูกนี้ยังมีหนามเหลมคม ซึ่งอาจช่วยป้องกันลิงแสมไม่ให้มารบกวนนักท่องเที่ยว บริเวณบันไดทางขึ้นเขาช่องกระจกได้อีกด้วย โดยต้นสาละ 2 ต้น ได้ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด และปลัดจังหวัด เป็นผู้ปลูก ส่วนต้นเฟื่องฟ้า จำนวน 99 ต้น หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนจิตอาสา และพระสงฆ์ สามเณร วัดธรรมิการามวรวิหาร ร่วมกันปลูกและช่วยกันดูแลรักษาต่อจากนี้.

Visitors: 220,985