Thailand Web Stat Truehits.net

เจ้าอาวาสไม่คุยกับหน่วยงานรัฐ หลังกรมป่าไม้ยกพื้นที่ปฏิบัติธรรมให้ อบต.สร้างอนุสาวรีย์

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 นายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยนายบุญฤทธ์ ลิ้มฉุ้น ผู้อำนวยการป่าไม้จังหวัด นายนิทัศน์ จันทร์ทอง หัวหน้าสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด น.ส.สวาท แซ่ตัน รักษาการสำนักพุทธจังหวัด ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพงศ์ประศาสน์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เดินทางไปที่วัดถ้ำม้าร้อง เพื่อเข้าพบและทำความเข้าใจกับพระคำนึง ปคโณ เจ้าอาวาสวัดถ้ำม้าร้อง หลังจากที่เจ้าอาวาสวัดร้องเรียนสื่อมวลชน พร้อมทำหนังสือร้องเรียนถึงกรมป่าไม้ ให้ตรวจสอบการขออนุญาตใช้พื้นที่จาก อบต.พงศ์ประศาสน์ บริเวณด้านหน้าถ้ำเขาม้าร้อง เพื่อใช้พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ผ่านสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี

ต่อมามีการจัดสร้างอนุสาวรีย์เจ้าพระยาบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี) บรรพบุรุษของ ดร.พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัด ในพื้นที่ดังกล่าว โดยพระคำนึง ไม่เจรจาด้วย โดยกล่าวว่าได้มอบอำนาจให้นายชัชวาลย์ อุ่นแก้ว ประธานองค์การคุ้มครองสิทธิประชาชนฯ เป็นผู้ดำเนินทางกฎหมายกับผู้เกี่ยวข้องทุกหน่วยงาน และก่อนดำเนินการ ก็ไม่มีหน่วยงานใดปรึกษากับทางวัดเลย

นอกจากนี้พระคำนึง กล่าวว่า กรณี อบต.ขออนุญาตใช้พื้นที่บริเวณด้านหน้าถ้ำเขาม้าร้อง เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ถือว่าไม่เหมาะสม เนื่องจากบริเวณดังกล่าว วัดเป็นผู้ดูแลพื้นที่มีการใช้ประโยชน์นานกว่า 70 ปีแล้ว ตั้งแต่สมัยพระครูปัญญาโสภิต หรือหลวงพ่อสำรวย เข้ามาบุกเบิกสร้างวัด ตั้งแต่ พ.ศ.2492 วัดได้ใช้ประโยชน์ต่อเนื่อง แต่เมื่อปี 2562 อบต. มีหนังสือแจ้งว่า ได้ขอใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้แล้ว ขณะที่วัดมีสิ่งปลูกสร้าง ถนน ไปถึงบริเวณถ้ำน้ำทิพย์ นอกจากนั้นได้สร้างพระองค์ใหญ่ภายในถ้ำ ตั้งแต่ปี 2525 มีพระองค์เล็กอีกนับร้อยองค์ มีการตั้งข้อสังเกตว่า อบต. ได้ขอใช้พื้นที่ซ้ำซ้อนกับวัดหรือไม่ เพราะเดิมอดีตเจ้าอาวาสได้เข้ามาบุกเบิกเพื่อใช้เป็นสถานที่ปฎิบัติธรรม

“ อาตมาข้องใจว่าทำไมกรมป่าไม้ ไม่ตรวจสอบพื้นที่ก่อนอนุญาต เนื่องจากวัดใช้ประโยชน์มานาน แต่อนุญาตให้ อบต.ใช้พื้นที่ โดยจัดสร้างรูปปั้น เจ้าพระยาบดินทร์เดชา ในบริเวณสถานที่จอดรถด้านหน้าถ้ำ โดยวัดไม่เคยได้รับทราบที่มา หรือประวัติของการจัดสร้างอนุสาวรีย์ดังกล่าว “ พระคำนึง กล่าว.

พิสิษฐ์ รื่นเกษม....รายงาน

Visitors: 220,986