Thailand Web Stat Truehits.net

กองบิน 5 จัดพิธีต้อนรับทหารใหม่ประจำปี 2563

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 22 ตุลาคม 2563 ที่บริเวณลานจอดเครื่องบิน กองบิน 5 กองทัพอากาศ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ น.อ.พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน 5 เป็นประธานในพิธีต้อนรับและให้โอวาททหารใหม่ พร้อมมอบเครื่องหมายสังกัดและพบญาติ โดยมี น.อ.พลัง วิทยาภรณ์, น.อ.สุวิทย์ สงขาว รองผู้บังคับการกองบิน 5 น.ท.ณัฐวุฒิ จันทรจิต ผู้บังคับการฝูงบิน 501 หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง ข้าราชการทหารอากาศ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทหารกองประจำการ และญาติๆ ทหารใหม่ เข้าร่วมในพิธี 

น.ท.ดิเรก ศิริมุสิกะ ผู้บังคับกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน 5 ได้อ่านคำสั่งกองทัพอากาศ ให้กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน 5 กระทำพิธีต้อนรับทหารกองเกิน ที่ถูกเรียกเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีจำนวนทั้งสิ้น 197 คน เข้ารับราชการเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 จะต้องผ่านการฝึกเบื้องต้น เพื่อปรับสภาพร่างกายและจิตใจให้มีความแข็งแรง อดทน และมีระเบียบวินัย ตลอดจนมีบุคลิกลักษณะท่าทางความเป็นทหาร สมควรที่จะได้รับการแต่งเครื่องแบบและประดับเครื่องหมายสังกัดเป็นทหารกองประจำการ สังกัดกองบิน 5 กองพันทหารอากาศโยธิน จึงได้กระทำพิธีต้อนรับทหารใหม่ เพื่อยกย่องให้เกียรติแก่ทหารใหม่ทุกนาย สร้างขวัญและกำลังใจ ตลอดจนแสดงถึงความมีไมตรีจิตของทหารเก่าและผู้บังคับบัญชา ที่มีให้กับทหารใหม่ เพื่อเป็นการประสานจิตใจและทำความผูกพันระหว่างทหารใหม่กับทหารเก่า ตลอดถึงผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น เพื่อให้ทหารใหม่มีความไว้วางใจ คลายความวิตกกังวลที่ต้องมาอยู่ในโรงเรือนเดียวกับทหารเก่า และประจำการอยู่ในกรมกองแห่งนี้ 

น.อ.พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน 5 ได้มอบเครื่องหมายสังกัดให้กับตัวแทนทหารใหม่ และกล่าวให้โอวาทแก่ทหารใหม่ ว่าวันนี้ถือเป็นวันสำคัญยิ่งวันหนึ่งของกองบิน 5 ที่ได้กระทำพิธีต้อนรับพลทหารใหม่ รุ่นปี 2563 ผลัดที่ 1 การที่ท่านได้เข้ามารับราชการทหาร ถือว่าเป็นหน้าที่ ที่สำคัญยิ่ง เพราะเป็นกิจการที่ต้องเสียสละและพลีชีพเพื่อดำรงไว้ซึ่งความมั่นคงและความเป็นเอกราชของประเทศชาติ ฉะนั้นบุคคลที่เข้ารับราชการทหาร จึงเป็นผู้มีเกียรติยศยิ่ง สมควรที่จะได้รับการยกย่องเชิดชูเป็นพิเศษ ในนามของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการกองบิน 5 ขอต้อนรับทหารใหม่ด้วยความยินดีและเต็มใจเป็นอย่างยิ่ง นับตั้งแต่ทหารใหม่ได้เข้ามาในรั้วของกองบิน 5 ข้าพเจ้าได้ติดตามการฝึกของทหารใหม่ และเห็นว่าทหารใหม่ทุกนาย มีความตั้งใจและสนใจในการฝึกเป็นอย่างดี รวมทั้งได้รู้จักกฎระเบียบต่างๆ ของทหาร ซึ่งพวกท่านควรจะรู้สึกได้ว่าแตกต่างจากการเป็นพลเรือน ดังนั้นเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการปฏิบัติงานและการอยู่ร่วมกัน ขอให้ทหารใหม่ทุกนาย เคารพและเชื่อฟังคำสั่งของผู้บังคับบัญชา และนำไปปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ไม่กระทำผิดต่อระเบียบ ข้อบังคับ แบบธรรมเนียมทหาร และกฎหมายบ้านเมือง นอกจากนี้จะต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด พร้อมขอให้ทหารใหม่ทุกนาย อดทน ตั้งใจรับการฝึกอบรม ตลอดห้วงระยะเวลาของการฝึก เพื่อเป็นทหารที่ดีต่อไป

จากนั้น ได้จัดพิธีเดินสวนสนามของเหล่าทหารใหม่ ที่ได้รับการแต่งเครื่องแบบและประดับเครื่องหมายสังกัดเป็นทหารกองประจำการ ท่ามกลางญาติๆ ที่มารอเฝ้าชมด้านข้างของขบวนสวนสนาม โดยผู้บังคับการกองบิน 5 ได้เดินแวะเข้าทักทาย พูดคุยกับญาติๆ เหล่าทหารใหม่ หลังเสร็จพิธีสวนสนามของเหล่าทหารใหม่ จำนวน 197 คน ที่เข้ารับราชการเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ก็จะได้ให้ญาติๆ รับกลับภูมิลำเนาของตัวเอง และหยุดพักการฝึกเป็นเวลา 1 สัปดาห์ ก่อนจะกลับเข้ากรมกอง เพื่อเข้ารับการฝึกต่อไป.

Visitors: 220,992