Thailand Web Stat Truehits.net

กลุ่มเหล็กสหวิริยา จัดกีฬาสานสัมพันธ์ชุมชนบางสะพาน

วันที่ 27 ต.ค.2563 ที่สนามกีฬาโรงเรียนบ้านท่าขาม ต.แม่รำพึง จ.ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่มเหล็กสหวิริยา ได้จัดกิจกรรมแข่งขัน ”กีฬาสานสัมพันธ์ธนาคารชุมชน และสภาผู้นำชุมชน ครั้งที่ 3” กับเครือข่ายธนาคารชุมชน และสภาผู้นำชุมชนทั้งหมด 18 แห่ง ในพื้นที่ 4 ตำบล ของอำเภอบางสะพาน ประกอบไปด้วย ต.แม่รำพึง ต.กำเนิดนพคุณ ต.ธงชัย และ ต.พงศ์ประศาสน์

โดยนำกีฬาพื้นบ้านมาจัดการแข่งขัน อาทิ ตีกอล์ฟมะเขือยาว ปิดตาแต่งหน้า ส่งนาคเข้าโบสถ์ จักรยานคนจน เป็นต้น ซึ่งการแข่งขันมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น 200 คน โดยวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อสร้างความรักความสามัคคีระหว่างกลุ่มเหล็กสหวิริยา และชุมชน ก่อให้เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน อีกทั้งช่วยส่งเสริมสุขภาพให้คนในชุมชนมีร่างกายแข็งแรง สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข

ทั้งนี้ บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ความสามัคคี เกิดการเกื้อกูลกันระหว่างเครือข่ายได้เป็นอย่างดี.

พิสิษฐ์ รื่นเกษม....รายงาน

Visitors: 220,996