Thailand Web Stat Truehits.net

สรุปผู้สมัคร ส.อบจ.วันแรก รวม 41 คน จาก 30 เขตเลือกตั้ง

เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 2 พ.ย. 2563 รายงานข่าวจากศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้สรุปรายชื่อผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบฯ ประจำวันที่ 2 พ.ย. ซึ่งเป็นวันแรก ณ หอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบฯ โดยมี น.ส.ณากัญ กัณห์อุไร ผู้อำนวยการ การเลือกตั้งประจำจังหวัดประจวบฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการ การเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบฯ และ ว่าที่ ร.ต.ธีรยุทธ ธีระโสพิศ ปลัด อบจ. ในฐานะผู้อำนวยการ การเลือกตั้งประจำ อบจ.ประจวบฯ พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง อบจ.ประจวบฯ ร่วมดำเนินการ การเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ภายใต้มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19

หลังจากเปิดรับสมัครมาตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. มีผู้ยื่นใบสมัครนายก อบจ.เพียงคนเดียว คือนายสราวุธ ลิ้มอรุณรักษ์ พี่ชายอดีตนายก อบจ. “เกียร์” นายทรงเกียรติ ลิ้มอรุณรักษ์ ประธานสโมสรพีทีประจวบเอฟซี โดยยังไม่มีผู้สมัครรายอื่นมายื่นสมัครแต่อย่างใด จึงได้หมายเลข 1 ไป ซึ่งคาดว่าในวันถัดไป น่าจะมีผู้สมัครชิงตำแหน่งนายก อบจ.ประจวบฯ เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในส่วนของพรรคก้าวไกล หรือพรรคอนาคตใหม่เดิม ของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ที่วางตัว พ.ต.ท.ทรงศักดิ์ แพ่งนคร อดีต สว.อำนวยการ สภ.หัวหิน บุตรชายนายสดมภ์ชัย แพ่งนคร อดีตรองนายกเทศมนตรีเมืองประจวบฯ ที่น่าจะมาลงสมัครนายก อบจ. และนำลูกทีมมาสมัครในวันถัดไป

ในส่วนของตำแหน่งสมาชิกสภา อบจ.ประจวบฯ วันนี้มีผู้สมัครจำนวนทั้งสิ้น 41 คน จากจำนวน ส.อบจ. ที่มีได้ทั้งหมด 30 เขต 30 คน โดยมีรายชื่อดังนี้

อ.หัวหิน เขต 1 เบอร์ 1 นายปรีชา งามเหลือ (อดีต ส.อบจ.) เขต 2 เบอร์ 1 นายทวีสิน(บอย) พัฒนาภิรัส (อดีต ส.อบจ.) เขต 3 เบอร์ 1 นายรวีโรจน์ แถมมี เบอร์ 2 นายธานี สุกสี เบอร์ 3 นายสมศักดิ์(หม่อง) เขียวขำ เขตนี้อดีต ส.อบจ.เจ้าของพื้นที่เดิม นายพิษณุ(เป้า) กล้าขาย ไม่ได้ลงสมัครด้วย คาดว่าอาจไปลงในทีมบริหาร ตำแหน่งรองนายกเทศบาล เขต 4 เบอร์ 1 นายจารึก สุกสี เขต 5 เบอร์ 1 นายอนันต์ ทองเหี่ยง (อดีต ส.อบจ.) เขต 6 เบอร์ 1 นายอนุชา ฆังคัสสะ เขต 7 เบอร์ 1 นายประเทือง เชยสวัสดิ์ เบอร์ 2 นายมนัส นิลกลัด เบอร์ 3 นายเอกธนา ลิ้มเสรี (อดีต ส.อบจ.)

อ.เมือง เขต 1 เบอร์ 1 นายสมหมาย แดงโชติ เขต 2 เบอร์ 1 นายนพรัตน์(เอฟ) เขียวหวาน (อดีต ส.อบจ.) เขต 3 เบอร์ 1 นายจตุรงค์(อ๋อง) เขียวหวาน(อดีต ส.อบจ.) เบอร์ 2 นายสวัสดิ์ ภาสกนธ์ เขต 4 เบอร์ 1 นายวิรัตน์ โพธิ์ทอง (อดีต ส.อบจ.) เขต 5 เบอร์ 1 นายคเชนทร์(หลี) วิริยะเสรีกุล (อดีต ส.อบจ.)

อ.ปราณบุรี เขต 1 เบอร์ 1 นายเอกชัย เชื้อวงศ์สกุล (อดีต ส.อบจ.) เขต 2 เบอร์ 1 นางศุภรัตน์ ผาสุก (อดีต ส.อบจ.) เขต 3 เบอร์ 1 นายชูวิทย์ ศรีอ่อน เขต 4 เบอร์ 1 นายเสกสันต์ เมืองจันทบุรี (อดีต ส.อบจ.) เบอร์ 2 นายพิสัณห์ โบว์สุวรรณ

อ.บางสะพาน เขต 1 เบอร์ 1 นายวิเชียร ชูพันธ์ เขต 2 เบอร์ 1 นายณัฐพงศ์ เจียมพานทอง (อดีต ส.อบจ.) เขต 3 เบอร์ 1 นางทัศนีย์ โพธิ์น้อย (อดีต ส.อบจ.) เขต 4 เบอร์ 1 นายชรินทร์ กาญจนรัตน์ (อดีต ส.อบจ.) เบอร์ 2 นายสุรศักดิ์ รัตนชัย

อ.สามร้อยยอด เขต 1 เบอร์ 1 นายประมุข เมืองจันทบุรี (อดีต ส.อบจ.) เบอร์ 2 นายสถิตย์ เลือดแดง เขต 2 เบอร์ 1 น.ส.คชาภา โพธิรัชต์ (อดีต ส.อบจ.) เขต 3 เบอร์ 1 นายสนธยา สังข์เครือ

อ.ทับสะแก เขต 1 เบอร์ 1 นายชัยนรินท์ นิลธนาเกียรติ์ (อดีต ส.อบจ.) เขต 2 เบอร์ 1 นายวสุ โชคกิจการ เบอร์ 2 นายพิสิษฐ์ ธรรมชัยสิทธิ์ เบอร์ 3 นายสมโภชน์ น่วมอ่อน เขต 3 ยังไม่มีผู้มาสมัคร

อ.กุยบุรี เขต 1 เบอร์ 1 นายพิชิต มีศักดิ์ เบอร์ 2 นายเจษฏา แดงโชติ (อดีต ส.อบจ.) เขต 2 เบอร์ 1 นายธิตินัย ตั้งบูรพาจิตร์ (อดีต ส.อบจ.)

อ.บางสะพานน้อย เขต 1 เบอร์ 1 นายปราโมศย์ ตั้งซุยยัง (อดีต ส.อบจ.) เขต 2 เบอร์ 1 นายสมพงศ์ ทั่งศรี (อดีต ส.อบจ.) เบอร์ 2 นายพนม ศรีช้อน.

Visitors: 221,000