Thailand Web Stat Truehits.net

21 อปท.จ่อวิกฤติกระทบสิ่งแวดล้อม หลังกองทัพบกสั่งปิดบ่อขยะที่ค่ายธนะรัชต์ ปราณบุรี

วันที่ 6 มิถุนายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานจากที่ศูนย์การทหารราบค่ายธนะรัชต์ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ว่าได้แจ้งให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จำนวน 21 แห่ง ประกอบด้วย 1.เทศบาลเมืองหัวหิน 2.เทศบาลตำบลหนองพลับ 3.เทศบาลตำบลปราณบุรี 4.เทศบาลตำบลปากน้ำปราณ 5.เทศบาลตำบลเขาน้อย 6.เทศบาลตำบลคลองวาฬ 7.เทศบาลตำบล กม.5 8.เทศบาลตำบลไร่ใหม่ 9.เทศบาลตำบลทับสะแก 10. อบต.คลองวาฬ 11. อบต.เกาะหลัก 12. อบต.ทับใต้ 13. อบต.หนองพลับ 14. อบต.หินเหล็กไฟ 15. อบต.วังก์พง 16. อบต.หนองตาแต้ม 17. อบต.ปากน้ำปราณ 18. อบต.สามร้อยยอด 19. อบต.ศิลาลอย 20. อบต.เขาแดง 21. อบต.ดอนยายหนู ให้ส่งคืนพื้นที่ให้กับศูนย์การทหารราบค่ายธนรัชต์ ตามที่ได้ขออนุญาตใช้เป็นศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย รวมระยะเวลา 20 ปี ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2544 จะซึ่งครบกำหนดในวันที่ 1 สิงหาคม 2564 และให้ยุติการนำขยะไปทิ้งตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป เนื่องจากทางศูนย์การทหารราบค่ายธนะรัชต์ ขอพื้นที่ดังกล่าวสำหรับใช้ทำการฝึกและเพื่อดำเนินการเสริมสร้างหน่วยหลายโครงการ ซึ่งจังหวัดประจวบฯ ได้ทำหนังสือยื่นขอผ่อนผันใช้พื้นที่ดังกล่าวกำจัดขยะมูลฝอยไปพลางก่อน แต่ศูนย์การทหารราบฯ แจ้งว่ากองทัพบกพิจารณาแล้วไม่เห็นชอบให้ใช้พื้นที่เพื่อกำจัดขยะมูลฝอยอีกต่อไป

นายเกรียงไกร ทวีกาญจน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองพลับ อ.หัวหิน เปิดเผยว่า ขณะนี้องค์กรปกครองท้องถิ่น 21 แห่ง ทั้งเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ อ.หัวหิน อ.ปราณบุรี อ.สามร้อยยอด อ.กุยบุรี อ.เมืองและ อ.ทับสะแก ได้รับแจ้งให้ยุติการนำขยะไปทิ้งที่บ่อบำบัดขยะรวมแบบฝังกลบภายในศูนย์การทหารราบค่ายธนะรัชต์ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป สำหรับเทศบาลหนองพลับมีพื้นที่ไม่มาก มีขยะที่จะต้องนำไปบำบัด วันละไม่เกิน 3 ตัน 90% เป็นขยะจากชุมชนใกล้โรงงานสับปะรดกระป่อง ล่าสุดได้ขอให้พื้นที่บ่อลูกรังเก่าใกล้ภูเขา เพื่อทำบ่อขยะฝังกลบเป็นการชั่วคราว เนื่องจากขยะไปขอทิ้งข้ามเขตจังหวัดยังมีปัญหาช่วงการระบาดของโควิดที่ผ่านมา ตนเคยทำหน้าที่ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัด ได้หารือแนวทางแก้ปัญหาล่วงหน้าหลายปี และขอให้ผู้บริหาร อปท.ยึดหลักพึ่งพาตนเอง หรือรวมกลุ่มเป็นคลัสเตอร์เพื่อร่วมกันกำจัดขยะรวม เนื่องจาก จ.ประจวบคีรีขันธ์เป็นเมืองท่องเที่ยว ไม่ควรมีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม แต่ปัจจุบันไม่มีความคืบหน้า และหลังจากนี้ปัญหาขยะใน อ.หัวหินจะวิกฤติมากที่สุด

“ขณะที่สองปีก่อน รัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยเคยประกาศให้ อปท.ดำเนินการบำบัดขยะทั่วประเทศเป็นวาระแห่งชาติ แต่ในทางปฏิบัติ พบว่าหน่วยงานระดับจังหวัดมีการจัดประชุมไม่กี่ครั้ง นอกจากนั้นผู้บริหารระดับจังหวัดไม่ได้ให้ความสนใจการวางแผนล่วงหน้า เพราะถือว่าอยู่ไม่นานบางคนรอย้าย รอเกษียณ และผลจากการวิจัยบางสถาบันยืนยันชัดเจนว่า การทำโครงการขยะในจังหวัด ยังไม่มีหน่วยงานเจ้าภาพ สาเหตุของความล้มเหลวถูกประชาชนคัดค้านการใช้พื้นที่และค้านรูปแบบกำจัดขยะ จากการทำโครงการหลายครั้งในหลายพื้นที่ของเทศบาล และ อบต. ที่ผ่านมา มีปัญหาจากผลประโยชน์ทับซ้อน ผู้มีอำนาจบางรายมองเห็นประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าประโยชน์ของประชาชน” นายเกรียงไกร กล่าว

ด้านนายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน กล่าวว่าปัจจุบันเทศบาลเมืองหัวหินได้ว่าจ้างบริษัทเอกชนตามปีงบประมาณ ดำเนินการเก็บขยะที่มีปริมาณมากถึง 160 ตันต่อวันเพื่อนำไปทิ้ง โดยก่อนหน้านั้นใช้พื้นที่บ้านหนองพรานพุก หมู่ 1 ต.ทับใต้ ซึ่งผู้บริหารเทศบาลเข้าใจว่าเดิมเทศบาลหัวหินเคยขออนุญาตใช้พื้นที่ดังกล่าวไว้ตั้งแต่ปี 2537 ขณะที่เป็นสภาตำบล แต่ต่อมาถูกทักท้วงว่าการดำเนินการไม่ถูกต้อง และ อบต.ทับใต้ ยืนยันไม่อนุญาตให้ใช้พื้นที่ดังกล่าวทิ้งขยะ จึงต้องไปใช้พื้นที่ในศูนย์การทหารราบค่ายธนะรัชต์แทน ตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา และทราบว่าศูนย์การทหารราบค่ายธนะรัชต์จะขอพื้นที่ทิ้งขยะคืนหลังครบ 20 ปีตามที่เทศบาลตำบลปราณบุรีได้ขออนุญาตใช้เป็นศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม ขณะนี้เทศบาลหัวหินได้ทำเรื่องถึงเทศบาลตำบลเขาน้อย ปราณบุรี เพื่อขออนุญาตศูนย์การทหารราบค่ายธนะรัชต์ใช้พื้นที่ทิ้งขยะเป็นการชั่วคราว แต่ยังไม่ได้รับคำตอบ ซึ่งถ้าหากไม่ได้รับอนุญาต ต้องรอปรึกษากับผู้บริหารเทศบาลชุดใหม่ เพื่อหาสถานที่ใช้ทิ้งขยะอาจเป็นที่ อ.ท่ายาง หรือ อ.เขาย้อย เพชรบุรี แทน

มีรายงานว่า อบต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน โพสต์ผ่านเพจเฟซบุ๊กแจ้งว่า ภายในตำบลมีพื้นที่จำกัดได้ประกาศแจ้งสำรวจแล้วยังไม่มีพื้นที่ใดเหมาะสม จึงขอความร่วมมือทุกครัวเรือน ทุกชุมชน ช่วยกันลดปริมาณขยะ ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ยึดหลัก "ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่" ปัจจุบันมีขยะเดือนละ 400 ตัน.

Visitors: 239,716