Thailand Web Stat Truehits.net

ทับสะแก ฉีดวัคซีนโควิค - 19 วันแรกเกือบพันคน

วันที่ 7 มิถุนายน 2564 ที่อาคารอเนกประสงค์ วัดเขาบ้านกลาง ต.นาหูกวาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ น.ส.ชไมพร อำไพจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยนายชิน ศิริวรรณดี นายอำเภอทับสะแก นายเลียบ อ่อนเอียด ปลัดอาวุโสอำเภอทับสะแก นายเชิดชาย สุธรรมารักษ์ สาธารณสุขอำเภอทับสะแก พญ.สุภาภรณ์ ภมรสูตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทับสะแก ได้ร่วมตรวจเยี่ยมชาวบ้านผู้สูงอายุและผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคที่ลงทะเบียนระบบหมอพร้อม เดินทางมาฉีดวัคซีนโควิด - 19 โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ทั้งแพทย์ พยาบาล นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าพนักงานเวชระเบียน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) กว่า 80 คน ปฏิบัติหน้าที่ โดยขั้นตอนการฉีดวัคซีนตามผู้ที่มีรายชื่อตามลำดับ จากนั้นจะเข้าขั้นตอนทั้งหมด 5 ขั้นตอนก่อนได้รับการฉีดวัคซีน หลังฉีดเสร็จจะต้องนั่งสังเกตอาการ 30 นาที ซึ่งชาวบ้านสองกลุ่มในพื้นที่อำเภอทับสะแกวันนี้ได้รับวัคซีนทั้งหมด 911 คน

นายเชิดชาย สุธรรมารักษ์ สาธารณสุขอำเภอทับสะแก กล่าวว่าหลังจากอำเภอทับสะแกได้รับจัดสรรวัคซีนเพิ่ม จากเดิมได้รับการจัดสรรมาให้เพียง 330 คน ต่อมาได้เพิ่มอีก รวมเป็น 911 คน คาดว่าจะฉีดให้ประชาชนทั้งหมดที่ลงทะเบียนไว้ผ่านระบบหมอพร้อมได้ทั้งหมด ส่วนผู้ที่จองวัคซีนไว้ โปรดรอวัคซีนงวดถัดไปและจะมีการประกาศรายชื่อและแจ้งไปทาง รพ.สต.และอสม.ซึ่งต้องติดตามในแต่ละวัน.

ณัฐธภพ พันสาย….รายงาน

Visitors: 236,313