Thailand Web Stat Truehits.net

สามร้อยยอดจัดกิจกรรมอาสา เทิดพระเกียรติในหลวง พระราชินี พร้อมรำลึกพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 นายชยพล อินทรสุภา นายอำเภอสามร้อยยอด เป็นประธานเปิดกิจกรรมอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ประจำปี 2564 มีนายณธกร เต็มชยกุล ปลัดอาวุโสอำเภอสามร้อยยอด นายสำราญ เพ็งสวัสดิ์ สาธารณสุขอำเภอสามร้อยยอด หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ตำรวจจิตอาสา สภ.สามร้อยยอด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสา ร่วมในพิธีเปิดและร่วมกันพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ที่บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแก หมู่ 3 ต.ไร่ใหม่ อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์

นายสงวน ไชยชน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ว่าเนื่องด้วยในเดือนมิถุนายนของทุกปี มีวันสำคัญของชาติไทย 2 วัน ได้แก่วันที่ 3 มิถุนายน เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี และวันที่ 9 มิถุนายน เป็นวันอานันทมหิดล อำเภอสามร้อยยอดจึงร่วมกับ อบต.ไร่ใหม่ จัดกิจกรรมอาสาพัฒนาเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10) และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี พร้อมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล (รัชกาลที่ 8) ที่ทรงเป็นผู้ให้กำเนิดวงการแพทย์ศาสตร์ โดยมีพระราชปรารภให้มีการผลิตแพทย์เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้เพียงพอที่จะช่วยเหลือประชาชน โรงเรียนแพทย์แห่งที่ 2 จึงได้ถือกำเนิดขึ้นที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ซึ่งปัจจุบันคือ คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลังจากพิธีเปิดทุกคนช่วยกันไปทำความสะอาด ตัดหญ้า ถอนหญ้า เก็บขยะ ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแก โดยนายอำเภอสามร้อยยอดได้ร่วมทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์กับประชาชนด้วย.

ภาพ/ข่าว : ฐิติชญา แสงสว่าง

Visitors: 236,318