Thailand Web Stat Truehits.net

“เกาะทะลุ” ถิ่นกำเนิด “เต่ากระ” สัตว์ทะเลหายากที่ขึ้นมาไข่อย่างต่อเนื่อง

วันที่ 9 มิ.ย.2564 นายพิชัย วัชรวงษ์ไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (สบอ.3) สาขาเพชรบุรี เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจากนายภัทร อินทรไพโรจน์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม(เตรียมการ) ขณะร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม (เตรียมการ) และเจ้าหน้าที่มูลนิธิฟื้นฟูทรัพยากรทะเล สยาม ลาดตระเวนการขึ้นวางไข่ของเต่ากระ ในพื้นที่เกาะทะลุ อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ พบร่องรอยการขึ้นวางไข่ของแม่เต่ากระอย่างต่อเนื่อง แต่ไม่พบตัวแม่เต่ากระ ขึ้นวางไข่บริเวณอ่าวในหุบ พิกัด 47 P 560197 E 1223849 N ซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม (เตรียมการ) เจ้าหน้าที่จึงสำรวจบริเวณโดยรอบ พบหลุมวางไข่จึงทำการขุดหลุมรังไข่ ทำการย้ายรังไปไว้ในที่ซึ่งปลอดภัยจากสัตว์ที่จะเข้ามากินไข่เต่าและน้ำทะเลที่อาจท่วมถึง ในช่วงเวลาน้ำทะเลขึ้นสูง โดยนับเป็นรังที่ 7 มีจำนวนไข่ทั้งหมด 155 ฟอง วัดขนาดรอยพายได้ 50 เซนติเมตร ความกว้างของหลุม 24 เซนติเมตร ความลึกของหลุม 43 เซนติเมตร และได้ทำการเคลื่อนย้ายไข่เต่าไปยังจุดอนุบาลเต่าต่อไป อีกทั้งได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเฝ้าระวังและเก็บข้อมูลตลอด 24 ชั่วโมง

นายพิชัย กล่าวว่าเกาะทะลุ ภูมิประเทศเป็นเกาะในอ่าวไทย อยู่ห่างจากชายฝั่งประมาณ 8 กิโลเมตร ตั้งอยู่ในตำบลทรายทอง อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีเนื้อที่ 1.178 ตารางกิโลเมตร (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, 2551) หรือประมาณ 736 ไร่ รูปร่างคล้ายวาฬ วางตัวในแนวจากทิศเหนือมาทางทิศใต้ มีความยาวประมาณ 2.5 กิโลเมตร ด้านเหนือของเกาะจะเป็นหน้าผาสูงชัน ตั้งฉากกับท้องทะเลไล่ระดับมาถึงตอนกลางของเกาะซึ่งเป็นภูเขาระดับความสูง 90 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ด้านตะวันออกจะเป็นแนวโขดหินและซากปะการัง ด้านทิศตะวันตกจะเป็นชายหาดสองแห่ง จนถึงด้านท้ายเกาะจะเป็นแหลมยื่นออกไป เมื่อเวลาน้ำทะเลลดลง จะเป็นหาดทรายยาวไปทางทิศใต้ ชื่อเกาะทะลุ เกิดจากสัณฐานของเกาะบริเวณตอนเหนือที่มีช่องทะลุเป็นโพรงขนาดใหญ่ เกิดจากสายน้ำและแรงลมที่กัดกร่อนจนเกิดเป็นช่องทะลุ มองลอดผ่านไปอีกฝั่งหนึ่งได้ จนกลายเป็นที่มาของชื่อเกาะทะลุ

เกาะทะลุจัดเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์ และความหลากหลายทางชีวภาพสูง คือมีทั้งความหลากหลายด้านพืชบก พืชทะเล สัตว์ชนิดต่างๆ รวมถึงระบบนิเวศแนวปะการัง ซึ่งระบบนิเวศเหล่านี้จัดเป็นบริเวณที่มีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิต ในแง่ของการเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยหลบภัยและเป็นแหล่งหาอาหาร ปัจจุบันเกาะทะลุ มีการเข้ามาใช้ประโยชน์และทำกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ อย่างมากมาย ทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น เป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ ดำน้ำชมปะการัง เนื่องจากบริเวณเกาะทะลุ มีแหล่งดำน้ำชมปะการังที่มีความสวยงามอีกแห่งหนึ่ง

นอกจากนี้เกาะทะลุ เป็นแหล่งที่เต่ากระขึ้นมาวางไข่ทุกปี ในช่วงเดือน พ.ค. - ต.ค. ซึ่งในปีนี้แม่เต่าได้ขึ้นมาวางไข่เป็นรังที่ 7 แล้ว “เต่ากระ” ถือเป็นสัตว์ทะเลหายาก เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตาม พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 และจัดอยู่ใน Appendix 1 ของอนุสัญญาไซเตส (CITES) ด้วย.

Visitors: 236,881