Thailand Web Stat Truehits.net

เกษตรกรโคเนื้อประจวบฯซื้อวัคซีนเถื่อนฉีดป้องกันโรคลัมปี สกิน หลังไม่ได้รับการจัดสรรจากกรมปศุสัตว์

วันที่ 10 มิ.ย.2564 นายสัตวแพทย์ยุษฐิระ บัณฑุกุล ปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่าขณะนี้จังหวัดประจวบฯ มียอดสะสมโคเนื้อและโคนม ป่วยติดเชื้อโรคลัมปี สกิน จำนวนกว่า 1,100 ตัว โดยพบระบาดในพื้นที่ 7 อำเภอ ได้แก่ สามร้อยยอด ปราณบุรี หัวหิน เมือง กุยบุรี ทับสะแก และบางสะพานน้อย มีโคตาย 17 ตัว ขณะนี้ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ช่วยเหลือเกษตรกร ส่วนปศุสัตว์อำเภอได้เร่งลงพื้นที่ ติดตามรักษาอาการโคป่วย ตามที่ได้รับแจ้งจากเกษตรกร พร้อมระดมฉีดพ่นยาฆ่าแมลงพาหะนำโรค และประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคลัมปี สกินในโคและกระบือ โดยโรคนี้มีอัตราการป่วยตาย ร้อยละ 10 สามารถรักษาให้หายได้ ส่วนการจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน เพื่อนำมาฉีดให้กับสัตว์เลี้ยงของเกษตรกร เบื้องต้นจังหวัดประจวบฯ ยังไม่ได้รับวัคซีนที่นำเข้ามาล็อตแรก 60,000 โด๊ส เนื่องจากวัคซีนล็อตนี้จะมีการกระจายไปให้กับจังหวัดที่มีการเกิดโรคใหม่ ระหว่างวันที่ 22 - 28 พ.ค.2564 ได้แก่ จ.พะเยา นครราชสีมา และจังหวัดที่มีการระบาดเพิ่มมากขึ้นระหว่างวันที่ 22 - 28 พ.ค.2564 ได้แก่ จังหวัดศรีสะเกษ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ หนองคาย พิษณุโลก สกลนคร และร้อยเอ็ด อย่างไรก็ตาม ขณะนี้กรมปศุสัตว์กำลังจะมีการนำเข้าวัคซีนเพิ่มเติมอีก 3 แสนโด๊ส ซึ่งคาดว่าจะมีการจัดสรรมาให้กับตังหวัดประจวบฯ ได้

ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ได้กำหนดหลักเกณฑ์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน ในโคและกระบือ โดยให้ฉีดในตำบลที่ไม่มีโรค รัศมี 5 - 25 กิโลเมตร รอบจุดเกิดโรค ฉีดเฉพาะหมู่บ้านที่ไม่มีการเคลื่อนย้ายสัตว์เข้ามาในหมู่บ้านในระยะเวลา 30 วันก่อนฉีด และภายหลังการฉีดวัคซีนจะต้องไม่มีการเคลื่อนย้ายสัตว์ภายในระยะเวลา 30 วัน โดยก่อนฉีดวัคซีนจะต้องสุ่มเก็บตัวอย่างเลือดจากโคและกระบือที่จะได้รับการฉีดวัคซีนตำบลละ 20 ตัว ซึ่งผู้ที่ทำหน้าที่ฉีดต้องเป็นสัตวแพทย์ของกรมปศุสัตว์ หรือสัตวแพทย์ที่ขึ้นทะเบียนและได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพชั้น 1 จากสัตวแพทยสภา ที่ร่วมปฏิบัติงานตามแผนที่กรมปศุสัตว์กำหนด ส่วนโคและกระบือที่ได้รับการฉีดวัคซีนต้องทำเครื่องหมายโดยการตีตราเย็นที่ตัวสัตว์เป็นอักษร “L” หรือ “X” บนหัวไหล่ด้านซ้าย หรือติดเบอร์หู ตามที่กรมปศุสัตว์กำหนด สำหรับสัตว์ที่จะได้รับการพิจารณาฉีดวัคซีน ต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่ป่วย โดยวัคซีนมีความปลอดภัยสามารถฉีดให้กับโคหรือกระบือที่ตั้งท้องได้ ลูกสัตว์ที่เกิดจากแม่ที่ฉีดวัคซีนแล้ว ให้เริ่มฉีดที่อายุ 6 เดือนขึ้นไป ส่วนลูกสัตว์ที่เกิดจากแม่ที่ไม่เคยฉีดวัคซีน อาจเริ่มฉีดวัคซีนได้ทุกช่วงอายุเมื่อลูกสัตว์มีสุขภาพแข็งแรง ไม่ป่วย

นายกิตติเดชา สวียานนท์ เจ้าของฟาร์มปศุสัตว์ที่บ้านโคกตาหอม ต.อ่างทอง อ.ทับสะแก กล่าวว่าที่ผ่านมาเจ้าของโคเนื้อส่วนใหญ่ในพื้นที่อำเภอทับสะแกและเจ้าของฟาร์มขนาดใหญ่ในหลายอำเภอ ไม่รอวัคซีนฟรีจากทางราชการ โดยซื้อวัคซีนเถื่อน 25 โดส ราคา 2,200 บาท ในตลาดมืดนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านมาฉีดให้โค เพื่อบรรเทาปัญหาหากมีโคล้มตายหรือเจ็บป่วย ซึ่งไม่คุ้มค่ากับการรับเงินเยียวยา เนื่องจากทราบว่ากระบวนการจัดสรรวัคซีนยังล่าช้า ในภาคอีสานที่มีการระบาดอย่างหนัก ยังไม่ได้รับวัคซีน 6 หมื่นโดสที่นำเข้าล๊อตแรก ส่วนปัญหาโคตั้งท้องจะฉีดได้หรือไม่ จากการศึกษาผลวิจัยของนักวิชาการในต่างประเทศ ระบุว่าควรฉีดวัคซีนให้โคได้ ก่อนคลอด 3 เดือน ทำให้ลูกโคที่คลอดใหม่กินนมแม่โคในระยะ 3 เดือนจะมีภูมิคุ้มกันโรคได้ด้วย

ด้านนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่าตามที่นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สั่งการให้กรมปศุสัตว์กำหนดแนวทางการสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรและภาคเอกชนในการนำเข้าวัคซีนเพื่อมาใช้ในการป้องกันโรคลัมปี สกิน ในโคและกระบือ จากสถานการณ์การระบาดที่เกิดขึ้น จากการประชุมของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาโรคลัมปี สกิน เมื่อวันที่ 4 มิถุนายนที่ผ่านมา ได้กำหนดหลักเกณฑ์ส่งมอบวัคซีนพร้อมกำหนดแนวทางการใช้วัคซีนตามหลักวิชาการ สำหรับวัคซีนลัมปี สกิน ล็อตแรกจำนวน 60,000 โดส และ 300,000 โดส ที่มาถึงในสัปดาห์นี้ และที่สำคัญคือพร้อมที่สนับสนุนกลุ่มเกษตรกร สมาคมผู้เลี้ยงโค กระบือ ตลอดจนภาคเอกชนในการนำเข้าวัคซีนเพื่อนำมาใช้ฉีดป้องกันโรคและสร้างความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศ ตามนโยบายของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แต่เนื่องจากปัจจุบันวัคซีนลัมปี สกินยังไม่มีการขึ้นทะเบียนกับ อย. การนำเข้ากรมปศุสัตว์จึงจะทำหน้าที่ช่วยอำนวยความสะดวกแก่กลุ่มเกษตรกร สมาคมผู้เลี้ยงโค กระบือ หรือภาคเอกชน ซึ่งขณะนี้ได้มีการกำหนดขั้นตอนปฏิบัติและรายละเอียดต่างๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว.

Visitors: 236,864