Thailand Web Stat Truehits.net

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไร่เก่าประชุมผู้ปกครอง เตรียมพร้อมมาตรการป้องกันโควิด - 19 ก่อนเปิดเรียน 14 มิ.ย.นี้

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 นายกำพล เต็งประเสริฐ นายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า เป็นประธานเปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล นายเสรี สมศักดิ์ ปลัดเทศบาล โดยมีนางวราภรณ์ เดชสงคราม ผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลตำบลไร่เก่า น.ส.จินตนา แสนเมือง นักวิชาการศึกษาชำนาญการเทศบาลตำบลไร่เก่า ครูประจำศูนย์ทั้งสามศูนย์ และผู้ปกครองนักเรียนให้การต้อนรับที่อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสามร้อยยอด ต.ไร่เก่า อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์

จากการที่ ศบค.ได้ผ่อนคลายมาตรการ การใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอน กิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนมาก ตามระดับสถานการณ์ของพื้นที่ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด  56 จังหวัดเป็นพื้นที่ควบคุม หรือพื้นที่สีส้ม เปิดเรียนได้ตามมาตรการ ศบค.นั้น ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งสามศูนย์ ในสังกัดของเทศบาลตำบลไร่เก่า  ได้จัดการประชุมผู้ปกครองขึ้น  เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองในเรื่องของมาตรการ การป้องกันโรคโควิด - 19 โดยพิจารณารูปแบบการเรียนการสอน โดยยึดหลักความปลอดภัยสูงสุดของเด็ก ครู ผู้ปกครองเป็นที่ตั้ง การตัดสินใจใช้รูปแบบในการจัดการเรียนการสอน รวมถึงการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียน ต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจ ขออนุญาตกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดให้ถูกต้อง และปฏิบัติตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

ด้าน น.ส.นิรมล  แซ่ตั้ง ครูผู้ดูแลเด็ก ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสามร้อยยอด  กล่าวว่า ตามที่ได้มีการเลื่อนการเปิดเทอมเป็นวันที่ 14 มิ.ย.2564  ที่จะถึงนี้ ทางศูนย์ฯ ได้จัดประชุมผู้ปกครองขึ้น เพื่อสร้างความเข้าใจในการเปิดศูนย์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19  ซึ่งทางศูนย์ก็มีมาตรการเข้มในการดูแลเด็กอยู่แล้ว คือ “เว้นระยะห่าง  ล้างมือ สวมใส่หน้ากากอนามัย” โดยก่อนที่เข้ามาในศูนย์ จะมีจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิ ถ้าพบว่าเด็กมีน้ำมูก ไอ มีไข้ จะให้เด็กหยุดไปรักษาให้หายก่อน ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่าง 1 - 2 เมตร โดยจัดให้เด็กนั่งตามสัญลักษณ์ของตนเองด้วยการเว้นระยะให้ห่างกัน และในระหว่างวัน จัดช่วงเวลาให้เด็กล้างมือทุกๆ สองชั่วโมง ด้วยน้ำและสบู่ และวันนี้ศูนย์ฯ ได้เชิญ น.ส.ขนิษฐา ใจชื่น วิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไร่เก่า มาให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อในเด็กปฐมวัย และเจ้าหน้าที่ตำรวจจาก สภ.สามร้อยยอด มาแนะนำรณรงค์เรื่องการสวมหมวกนิรภัยอีกด้วย.

ภาพ/ข่าว : ฐิตชญา แสงสว่าง

Visitors: 239,710