Thailand Web Stat Truehits.net

สหกรณ์ประจวบฯ ติวเข้มสถาบันเกษตรกร และพัฒนาสินค้าระดับจังหวัด

วันที่ 11 มิถุนายน 2564 ที่ห้องทองนพคุณ โรงแรมประจวบแกรนด์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายประมาณ พึ่งอวยผล สหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจของสถาบันเกษตรกร และแผนพัฒนาจัดการสินค้าในระดับจังหวัด (OPP) มีนายอนันตชัย เกสะวัฒนะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัด กล่าวรายงาน และมี น.ส.ราตรี พิศุทธิ์ชโลทร กรรมการผู้จัดการ บริษัทประชารัฐรักสามัคคีประจวบคีรีขันธ์ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด นายอำนาจ มณีแดง รองประธานหอการค้าจังหวัดประจวบฯ นายมงคล เกิดสินธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ ส่วนราชการ ผู้แทนพาณิชย์จังหวัด ผู้แทนปศุสัตว์จังหวัด ผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัด เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ เจ้าหน้าที่ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 16 จ.เพชรบุรี เข้าร่วม

นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่และตัวแทนจากสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายจำนวน 5 แห่งของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้แก่ ชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคใต้และตะวันตก จำกัด อ.ปราณบุรี, สหกรณ์โคนมไทย - เดนมาร์ค ห้วยสัตว์ใหญ่ จำกัด อ.หัวหิน, สหกรณ์โคนมไทย - เดนมาร์ค อ่าวน้อย จำกัด อ.เมือง, สหกรณ์การเกษตรบางสะพานน้อย จำกัด อ.บางสะพาน และกลุ่มเกษตรกรทำไร่สับปะรดแฟร์เทรด อ.สามร้อยยอด เข้าร่วม

นายประมาณ พึ่งอวยผล สหกรณ์จังหวัด กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดโครงการว่า เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้เป็นองค์กรหลักระดับอำเภอ และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการตลาดสินค้าเกษตร เชื่อมโยงเครือข่ายสินค้าคลัสเตอร์ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรต่อไป.

บุญมา ลิบลับ....รายงาน

Visitors: 236,866