Thailand Web Stat Truehits.net

ผอ.สพป.ประจวบฯ เขต 1 ยันครูฉีดวัคซีนแล้ว 79% พร้อมเปิดโรงเรียน 108 แห่ง 14 มิ.ย.

วันที่ 12 มิถุนายน 2564 นายมังกรแก้ว ดรุณศิลป์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.)ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เปิดเผยว่าในวันที่ 14 มิถุนายนนี้ มีโรงเรียนในสังกัด สพป.เขต 1 ที่สามารถเปิดการเรียนการสอนที่โรงเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ได้ 108 แห่ง โดยโรงเรียนที่มีนักเรียนมากกว่าหนึ่งพันคน คือโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองฯ โรงเรียนธนาคารออมสิน อ.บางสะพาน ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัด ในการจัดการเรียนการสอนแบบสลับวันมาเรียน ลดปัญหาความแออัด พร้อมกำหนดมาตรการป้องกันโควิด - 19 ในโรงเรียนอย่างเคร่งครัด ส่วนโรงเรียน 10 แห่ง ที่ไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนที่โรงเรียนได้ในวันที่ 14 มิถุนายน จะจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน โดยการพิจารณาเปิดการเรียนการสอนที่โรงเรียน จะให้ผู้บริหารโรงเรียนพิจารณาตามความเหมาะสม

นายมังกรแก้ว กล่าวว่า สำหรับความคืบหน้าการฉีดวัคซีนโควิด ให้ครูโรงเรียนในสังกัด ขณะนี้มีครูที่ได้รับวัคซีนแล้วร้อยละ 79 ส่วนที่เหลือจะทยอยเข้ารับวัคซีนเข็มที่ 1 ตามวัคซีนที่จังหวัดได้รับการจัดสรร ขณะที่การบริหารจัดการนมโรงเรียน ในช่วงที่เลื่อนการเปิดภาคเรียน ที่ผ่านมาผู้บริหารแต่ละโรงเรียนได้วางแผนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยจัดซื้อ รับนม ยู.เอช.ที ทั้งหมด มีการนัดให้ผู้ปกครองมารับนมที่โรงเรียน โดยไม่มีปัญหานมโรงเรียนตกค้างแต่อย่างใด.

พิสิษฐ์ รื่นเกษม....รายงาน

Visitors: 236,322