Thailand Web Stat Truehits.net

วนอุทยานเขานางพันธุรัตพบ“เสือปลา”สัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์ออกหากิน วอนช่วยกันอนุรักษ์

วันที่ 13 มิถุนายน 2564 นายพิชัย วัชรพงษ์ไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี เปิดเผยว่าได้รับรายงานจาก น.ส.เนตรนภา งามเนตร นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ หัวหน้าวนอุทยานเขานางพันธุรัต อ.ชะอำ หลังองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ องค์กรแพนเทอรา (Panthera) ประเทศไทย และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกันจัดทำโครงการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมเชิงบูรณาการเพื่ออนุรักษ์เสือปลาอย่างยั่งยืน ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 ในการสำรวจจำนวนประชากรของเสือปลา โดยใช้กล้องดักถ่ายภาพอัตโนมัติ (Camera Trap) สุ่มตั้งกล้องอย่างเป็นระบบ เพื่อสำรวจเสือปลาในบริเวณพื้นที่โดยรอบวนอุทยานเขานางพันธุรัตและพื้นที่ใกล้เคียงอุทยานฯ ตั้งแต่เดือน ก.พ. - พ.ค.2564 เบื้องต้นพบเสือปลาอย่างน้อย 8 ตัว ออกหากินในพื้นที่ อ.ชะอำ และรอยต่อ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ ที่มีความเหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของสัตว์ป่าชนิดนี้อย่างมาก สำหรับแนวทางการจัดการเสือปลาในอนาคต ต้องมีการศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่อง เฝ้าติดตามประชากรเสือปลา และประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือกับชุมชนเจ้าของพื้นที่ หากพบเห็นอย่าได้ล่า ให้ช่วยกันอนุรักษ์เสือปลาไว้ เพราะใกล้สูญพันธุ์

เสือปลา หรือเสือแผ้ว (Fishing cat: Prionailurus viverrinus) เป็นสัตว์ผู้ล่าขนาดเล็ก มีน้ำหนักอยู่ที่ 5 - 14 กิโลกรัม ขนาดความยาวของลำตัว 65 - 85 ซม. และมีความสูง 40 ซม.จากพื้นดิน อาศัยอยู่ตามพื้นที่ชุ่มน้ำ มีพฤติกรรมการหากินปลา สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม กลุ่มหนู และนกเป็นอาหารหลัก ปัจจุบันได้ถูกจัดสถานภาพในระดับโลกตามบัญชีแดงของสหภาพเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN Red list) จัดให้เสือปลาอยู่ในสถานะมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ VU (Vulnerable species) ส่วนในประเทศไทยสำนักนโยบายแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดสถานภาพเสือปลาให้มีสถานะใกล้สูญพันธุ์ EN (Endangered species) และเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง จำพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ลำดับที่ 183 ตาม พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562.

Visitors: 239,708