Thailand Web Stat Truehits.net

สามร้อยยอดจัดอบรมรับมือผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 ที่หอประชุมอำเภอ ต.ศิลาลอย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายชยพล อินทรสุภา นายอำเภอสามร้อยยอด เป็นประธานเปิดโครงการ “เสริมสร้างทักษะการรับมือผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน” มีนายพเยา มีกลิ่น ปลัดอำเภอสามร้อยยอด กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยมี เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.สามร้อยยอด สาธารณสุขอำเภอสามร้อยยอด โรงพยาบาลสามร้อยยอด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไร่เก่า หน่วยกู้ภัยสว่างเมธีธรรมสถาน สมาชิก อส. และผู้นำชุมชน เข้าร่วมรับการอบรม

จากสถานการณ์ปัจจุบัน อำเภอสามร้อยยอดกำลังประสบปัญหาการระบาดของยาเสพติด ส่งผลให้มีผู้ป่วยทางจิตเวชจากการใช้ยาเสพติดเพิ่มมากขึ้นด้วย และอาจส่งผลให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย เกิดความวุ่นวาย และเป็นอันตรายกับผู้ที่อยู่ร่วมกันในครอบครัวและหมู่บ้านได้ ไม่ว่าด้านร่างกายหรือทรัพย์สิน อีกทั้งประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และมีทัศนคติด้านลบต่อผู้ที่มีความผิดปกติทางจิต ทำให้ไม่ได้รับการบำบัดรักษาอย่างถูกต้องและเหมาะสม เป็นเหตุให้ความผิดปกติทางจิตทวีความรุนแรงขึ้น ก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงได้

ดังนั้นวันนี้จึงมีการให้ความรู้ในการเฝ้าระวัง สังเกตอาการของผู้ป่วย การบำบัดรักษาผู้ป่วยที่มีอาการทางจิต การติดตามดูแลหลังการบำบัด นอกจากนี้ยังมีการฝึกยุทธวิธีในการเข้าจับกุมผู้ป่วยทางจิตที่มีอาการคลุ้มคลั่ง โดยวิทยากรจาก สภ.สามร้อยยอด และการฝึกการทำ CPR ให้กับผู้ป่วย โดยทีมงานอาสาสมัครกู้ชีพ กู้ภัยสว่างเมธีธรรมสถานด้วย.

ภาพ/ข่าว : ฐิติชญา แสงสว่าง

Visitors: 236,886