Thailand Web Stat Truehits.net

เทศบาลหัวหินเล็งทิ้งขยะที่เพชรบุรี หลัง ศร.ปิดพื้นที่บ่อฝังกลบ

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 น.ส.ชไมพร อำไพจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ที่ห้องประชุมสิงขร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด โดยมีผู้บริหารและผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 22 แห่ง เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหา กรณีที่ศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ อ.ปราณบุรี ไม่ขยายเวลาให้เทศบาลตำบลปราณบุรี ใช้พื้นที่กำจัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบ หลังสัญญาครบ 20 ปี โดยให้ยุติการนำขยะมาทิ้งตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป ส่งผลกระทบให้ อปท.ที่ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับเทศบาลตำบลปราณบุรี อีกหลายๆ แห่งที่ใช้บ่อกำจัดขยะดังกล่าว ต้องเร่งหาแนวทางแก้ปัญหาโดยด่วน

นายมนตรี ชูภู่ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน กล่าวว่าเมืองหัวหินมีขยะเฉลี่ยวันละ 170 ตัน บางช่วงมากถึง 190 ตันต่อวัน ขณะนี้ได้จัดหาพื้นที่กำจัดขยะแห่งใหม่ ที่บ่อกำจัดขยะ บริษัท อังรุ่งโรจน์ จำกัด ต.สระพัง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี เนื้อที่ประมาณ 2,000 ไร่ จากการสำรวจพื้นที่ พบว่ามีระบบการฝังกลบที่ดี โดยมีอัตราค่ากำจัด 321 บาทต่อตัน แต่มีปัญหาระยะทางค่อนข้างไกล ประมาณ 115 กิโลเมตร การนำขยะไปทิ้งอาจจะเป็นการทำสัญญาในระยะสั้นๆก่อนหาแนวทางที่เหมาะสมในการบำบัดขยะในพื้นที่จังหวัดประจวบฯ สำหรับการขนถ่ายขยะข้ามเขตจังหวัด จะต้องผ่านความเห็นชอบจากสภาเทศบาล ต้องมีหนังสือลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัด จึงจะทำสัญญากับบริษัทเอกชนในการนำขยะไปกำจัดได้ โดยรูปแบบการจัดการ จะต้องหารืออีกครั้งว่าจะเป็นการรวมขยะจากทั้ง 21 ท้องถิ่น ไปกำจัดด้วยหรือไม่

มีรายงานว่า ที่ประชุมคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแนวทางการนำขยะมาแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า เพื่อแก้ปัญหาระยะยาว มีเจ้าภาพร่วมดำเนินการประกอบด้วย เทศบาลเมืองหัวหิน เทศบาลตำบลปราณบุรี เทศบาลตำบลเขาน้อย และ อบต.วังก์พง โดยมีผู้แทนจากบริษัทแอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี จำกัด ประกอบกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ นำเสนอวิธีการกำจัดขยะด้วยเทคโนโลยีแปรรูปขยะเป็นพลังงานไฟฟ้า เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้บริหาร อปท. และหลังจากนี้จะมีการศึกษาแนวทางการแปรรูปขยะเป็นพลังงานไฟฟ้า คาดว่าจะก่อสร้างได้ภายใน 3 - 5 ปี.

Visitors: 246,596