Thailand Web Stat Truehits.net

รพ.สต.ไร่เก่าอบรมเพิ่มศักยภาพให้ อสม.พร้อมมอบเสื้อกั๊ก

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 นายกำพล เต็งประเสริฐ นายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยทีมหมอครอบครัว ให้บริการสุขภาพแบบองค์รวม ประจำปี 2564 โดยมีนายนรินทร์ สีงาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไร่เก่า กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ มีนายอำไพ พูลน้อย รองนายกเทศมนตรี นายเสรี สมศักดิ์ ปลัดเทศบาล นางหงส์ พฤษาพันธ์รัตน์ ประธาน อสม.อำเภอสามร้อยยอด พร้อมสมาชิก อสม.ตำบลไร่เก่า จำนวน 114 คน เข้าร่วมการฝึกอบรมที่ห้องประชุมพระยาพันตา ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลตำบลไร่เก่า อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์

จากการที่กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายส่งเสริมพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ร่วมสร้างสุขภาวะที่ดีของประชาชนโดยใช้กลไกทีมหมอครอบครัว มีเป้าหมายหลัก 2 ประการ คือ ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่จำเป็นอย่างเสมอภาค เป็นธรรม และส่งเสริมให้ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพตนเองได้ ด้วยการลดพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดโรค ซึ่งการอบรมครั้งนี้เพื่อพัฒนารูปแบบระบบบริการแบบองค์รวม โดยทีมหมอครอบครัว เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) และเป็นแบบอย่างที่ดีด้านสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่ รวมถึงการจัดบริการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง ติดบ้าน ทุกกลุ่มวัย รวมถึงกลุ่มเปราะบางด้วย

นอกจากนี้ นายอรรถวิทย์ เต็งประเสริฐ กำนันตำบลไร่เก่า ได้มาร่วมให้กำลังใจกับ อสม.ทุกคน ซึ่งในช่วงนี้ต้องทำงานกันอย่างหนักในการเฝ้าระวัง ตรวจติดตาม ทั้งผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่สีแดง สำรวจแคมป์คนงานในพื้นที่ ตรวจสอบกลุ่มแรงงานต่างด้าว และได้มอบเสื้อกั๊กให้กับ อสม.ทุกคน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและใช้ในการปฏิบัติงานอีกด้วย.

ภาพ/ข่าว : ฐิติชญา แสงสว่าง

Visitors: 236,305