Thailand Web Stat Truehits.net

คุมประพฤติประจวบฯ จัดประกวดทำอาหาร Street Food

วันที่ 29 มิ.ย.2564 ที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถ.สวนสน - บ้านคั่นกระได อ.เมือง จ.ประจวบฯ นายวัชรินทร์ จันทร์เดช ประธานชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติ(อ.ส.ค.) จังหวัดประจวบฯ นายปิยชาติ ไฮ้คง พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติในแต่ละอำเภอของจังหวัดประจวบฯ ร่วมประชุมและแถลงเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมการประกวดการทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ เลี้ยงตนเองและครอบครัว ระดับจังหวัด

นายวัชรินทร์ จันทร์เดช ประธานชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดฯ กล่าวว่าด้วยกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด จึงมีนโยบายในการสนับสนุนสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้แก่ผู้กระทำผิด โดยการจัดการประกวดการทำอาหารสตรีทฟู๊ด (Street Food) เพื่อนำเสนอผลงานด้านการทำอาหารของผู้ที่อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติ และเพื่อแสดงถึงพลัง และความร่วมมือของอาสาสมัครคุมประพฤติ และภาคีเครือข่ายในการคืนคนดีสู่สังคม

นายวัชรินทร์ ยังกล่าวอีกว่า แต่เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด - 19 กำลังระบาด คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อฯ ได้มีการกำหนดการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่ไม่ให้มีจำนวนคนมาก คณะกรรมการชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดประจวบฯ จึงได้วางมาตรการลดจำนวนคน โดยให้แต่ละอำเภอนำอาหารพื้นถิ่นของแต่ละอำเภอ ส่งมาประกวด โดยในที่ประชุมได้คัดเลือก “แกงส้มทุเรียนเทศ - ปลากะพง ของอำเภอบางสะพาน ที่มีรสชาติจัดจ้าน ซึ่งมีคุณค่าทางโภชนาการหลายด้าน นอกจากนี้ในส่วนอาหารหวาน ยังมี “ทุเรียนเทศเชื่อม” “ทุเรียนเทศต้มบวช” ซึ่งจะได้ส่งเข้าประกวดการแข่งขันระดับภาค 7 (ภาคตะวันตก)ต่อไป.

บุญมา ลิบลับ....รายงาน

Visitors: 236,319